Gratis ontwikkeladvies praktisch opgeleiden

Vanaf 2 oktober 2023 is door de overheid de subsidieregeling Ontwikkeladvies Praktisch Opgeleiden opengesteld voor een bedrag van € 700,= per deelnemer. Deze regeling maakt het voor mensen vanaf 18 jaar met een afgeronde opleiding op maximaal mbo 2-niveau mogelijk om een gratis ontwikkeladvies te krijgen. Uw medewerkers met een opleiding op maximaal mbo 2-niveau kunnen zich tot en met
10 november bij Puls aanmelden voor dit gratis ontwikkeladviestraject!

Een buitenkans waarvan wij denken dat het zeer de moeite waard is om met uw medewerkers te delen, dat kan door onderstaande flyer te verspreiden onder uw medewerkers.

Het belang van leven lang ontwikkelen neemt de komende jaren alleen maar toe. Als gevolg van technologische ontwikkelingen neemt de snelheid toe waarmee banen verdwijnen, maar ook de inhoud van banen verandert en er ontstaan nieuwe banen. Deze veranderingen treffen met name werkenden en werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in het bijzonder daar waar taken vooral bestaan uit routinematig werk.

De ondersteuning van de loopbaanadviseur in de praktijk

Het ontwikkeladvies is een soort loopbaanbegeleidingstraject, dat bestaat uit minimaal 5 begeleidingsuren verdeeld over minstens 3 contactmomenten. De loopbaanadviseur richt zich tijdens het traject onder andere op de volgende zaken:

 • Hoe ziet de situatie eruit?
 • Welke wensen heeft iemand ten aanzien van werk?
 • Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heeft iemand?
 • Waar liggen de interesses, wat vindt iemand leuk?
 • Wat geeft en wat kost energie?
 • Tegen welke belemmeringen en knelpunten loopt iemand aan?
 • žHoe kan iemand zijn persoonlijke vraagstukken en beperkingen aanpakken, in bijvoorbeeld energieniveau, de persoonlijke en gezinssituatie of op het gebied van leren, computer- en taalvaardigheid.
 • Hoe kan iemand zich verder ontwikkelen in het eigen of in ander werk?
 • Welke mogelijkheden voor om- en bijscholing zijn er?
 • Aanbieden van testen, oefeningen en/of opdrachten om de inzichten in aspecten als drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden te vergroten.
 • In kaart brengen van de huidige arbeidsmarktpositie en het toekomstperspectief.
 • Inzicht en praktische hulp geven bij het bepalen van de volgende stap(pen) in de loopbaan van de medewerker. En daarmee de medewerker de regie van de loopbaan in eigen handen te laten nemen.

Er wordt door de loopbaanadviseur een gespreksverslag gemaakt en er wordt met of door de medewerker een ontwikkelplan opgesteld waar hij zelf verder mee aan de slag kan.

Het ontwikkelplan

In het ontwikkelplan worden concrete acties opgenomen die de deelnemer op de korte of de lange termijn kan inzetten om te werken aan zijn wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Dit ontwikkelplan bevat minimaal de volgende informatie:

 • Wie onderneemt welke acties op de korte en de lange termijn om beter voorbereid te zijn op de toekomst?
 • Wanneer en hoe kan er actie worden ondernomen?
 • Mogelijkheden om persoonlijke ontwikkelvraagstukken en huidige beperkingen in bijvoorbeeld energieniveau, de financiële sfeer, de persoonlijke of gezinssfeer, leren en taalvaardigheid aan te pakken.
 • Indien van toepassing: adviezen voor het inzetten van experts/deskundigen om bovenstaande belemmeringen te verhelpen.
 • Welke (on)mogelijkheden zijn er om door middel van om- of bijscholing de eigen arbeidsmarktpositie te verbeteren?

Voorbeeldsituaties

Om u een beeld te geven van de toepasbaarheid geven wij u enkele praktijkvoorbeelden die bij ongeschoolde en praktisch opgeleide medewerkers geregeld voorkomen:

Voorbeeld: een medewerker ‘loopt vaak op zijn tenen’ maar bijt zich toch steeds vast in zijn werk uit angst voor de toekomst die hij niet overziet.

Voorbeeld: een medewerker is 5 maanden ziek geweest/heeft regelmatig verzuimd/neemt regelmatig vrije dagen op om te recupereren. U twijfelt aan de duurzaamheid van zijn inzet, maar hij blijft ‘worstelen’ en gaat toch elke keer weer terug in het eigen werk.

Aanmelden

De medewerker kan zich t/m 10 november 2023 rechtstreeks aanmelden bij Puls via servicedesk@pulsinzetbaarheid.nl of 088 – 031 38 80 (optie 2).

Het gehele traject wordt door Puls verzorgd: van de aanmelding tot de afhandeling van de subsidieaanvraag. Als werkgever ontvangt u geen terugkoppeling van het traject, de loopbaanadviseurs raden de deelnemers aan en moedigen hen aan om de uitkomsten van het traject met de werkgever / leidinggevende te bespreken.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.