Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij langdurig verzuim verplicht de Wet verbetering poortwachter de werkgever om samen met uw medewerker ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk kan re-integreren. Wanneer uw medewerker al langere tijd in het verzuim zit en u wilt een concreet en gedegen advies over de re-integratiemogelijkheden voor arbeid, dan is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek spoor 1 (passend werk bij de eigen werkgever) en spoor 2 (passend werk bij een andere werkgever), weegt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in de functie.

Aan de hand van deze weging en de wetgeving rond re-integratie zal de arbeidsdeskundige antwoord geven op de volgende vragen:

  • Kan de medewerker terugkeren naar eigen werk?
  • Kan het werk van de medewerker worden aangepast?
  • Kan de medewerker re-integreren in ander werk bij de eigen werkgever?
  • Kan de duurzame inzetbaarheid bij de eigen werkgever worden geborgd?
  • Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om de medewerker naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Door deze vragen te beantwoorden stelt de arbeidsdeskundige vast hoe het meest optimale re-integratieplan eruitziet. Re-integreren bij de eigen werkgever wordt spoor 1 genoemd. Re-integreren bij een andere werkgever wordt spoor 2 genoemd.

Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek eruit?

Bij het AD-onderzoek heeft de arbeidsdeskundige aansluitend na elkaar:

  • een gesprek met de werkgever, ± 60 minuten (inclusief werkplekbezoek)
  • een gesprek met de medewerker, ± 60 minuten
  • een gezamenlijk gesprek, 10-60 minuten (optioneel)

De gesprekken vinden plaats op locatie van de werkgever. Na deze gesprekken zal de arbeidsdeskundige zijn of haar bevindingen verwerken in een rapportage.

Waarom kiest u voor Puls voor een AD onderzoek (spoor 1 en 2)?

Puls is een landelijk opererende organisatie met kennis en expertise op het gebied van re-integratie, mobiliteit en ontwikkeling. Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt altijd plaats op de werkplek van de betrokken medewerker, wij nemen ruimschoots de tijd voor u en uw medewerker en leveren altijd een uitgebreid rapport aan met concrete conclusies en adviezen.

Meer Arbeidsdeskundige onderzoeken

Aanvullend Arbeidsdeskundig onderzoek (spoor 1 en 2)

Arbeidsdeskundig onderzoek ERD/ZW en WGA

Duurzaam inzetbaarheidsonderzoek (DIO)

Loonwaarde onderzoek

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.