Jobcoaching

Soms is er intensieve coaching op de werkplek nodig om iemand aan het werk te houden of in te werken op een nieuwe of andere werkplek. Een jobcoach kan een goede analyse maken van wat nodig is om een medewerker in zijn kracht in een bepaalde werksetting te krijgen. Deze analyse resulteert in praktische actiepunten. Hierbij worden de medewerker, maar ook de werkgever intensief betrokken om te komen tot een duurzaam resultaat.

Het doel van jobcoaching

Het jobcoachtraject heeft als doel om arbeidsparticipatie van mensen met een beperking op een specifieke werkplek optimaal en duurzaam te maken. Het gaat daarbij om activiteiten die overstijgend zijn aan bijvoorbeeld het gebruikelijke inwerktraject van de werkgever of die ter behoud van de werkplek nodig zijn en extra/intensieve aandacht behoeven. Doel is om een werkbare situatie te creëren tussen de medewerker met een beperking en collega’s en leidinggevenden in de directe werkomgeving.

Vaak wordt jobcoaching ingezet bij:

  • Indienstname van een persoon met duurzame beperkingen;
  • Het herplaatsen van een medewerker intern (Spoor 1);
  • Het succesvol maken van een werkervaringsplek.

Hoe werkt Jobcoaching?

Binnen een jobcoachtraject wordt een medewerker persoonlijk en op maat begeleid door een interne of externe jobcoach. Middels een uitgebreide intake met medewerker, werkgever en een werkplekonderzoek wordt een matchingsprofiel opgesteld. Hieruit worden coachingsdoelen vastgesteld, waarop de begeleiding wordt vormgegeven. Het resultaat is een Matching- en Coachingsplan. Tijdens de vervolgsessies, die gemiddel anderhalf uur duren, wordt er gecoacht aan de hand het Matching- en coachingsplan en vastgestelde persoonlijke doelen.

In sommige gevallen is jobcoaching in de vorm van persoonlijke ondersteuning als voorziening aan te vragen via UWV. Indien de medewerker als structureel functioneel beperkt wordt beschouwd èn er een duidelijk indicatie is voor jobcoaching, kan een aanvraag via het jobcoachportaal door een geregistreerde jobcoach organisatie worden ingediend. UWV bepaalt of dit wordt toegekend. Indien persoonlijke ondersteuning als voorziening wordt toegekend door UWV, kunnen de kosten van dit traject deels of geheel worden vergoed. Hier zijn geen garanties in te geven. Een offerte vanuit Puls kan op aanvraag worden verstuurd.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.