Met jobcrafting en coaching van Spoor 2 naar spoor 1

De mens achter het verzuim

Ook in het re-integratietraject spoor 2 waar werknemers ongevraagd in terecht gekomen zijn. Werknemers verlangen oprecht naar betrokkenheid, toewijding en bovenal vitaliteit in hun werk. Ook in spoor 2.

Met hun capaciteiten en intrinsieke motivatie voor passend werk zit het vaak wel goed. Het ontbreekt werknemers echter eerder aan de optimale omstandigheden waarbinnen ze weer kunnen floreren. Door als werkgever en coach de mens achter het (arbeids)verzuim te blijven zien dienen er zich verrassende nieuwe kansen en mogelijkheden aan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om van spoor 2 duurzaam over te stappen naar spoor 1!

Jobcrafting

Zo ook bij één van mijn cliënten met een grote passie voor zijn vak. Tijdens het spoor 2 traject verbeterde zijn belastbaarheid dermate dat hij daardoor nieuwe kansen zag in spoor 1. Hij deelde zijn visie met zijn werkgever en de bedrijfsarts. Zo ontstonden er verschillende stageperioden op diverse taakonderdelen die met succes werden doorlopen. Door middel van jobcrafting heeft de werkgever de werknemer de kans geboden om zijn onbenut potentieel weer optimaal te gaan benutten. Een samengestelde functie met belangrijke taakonderdelen die volledig aansluiten bij de wensen van de werknemer.

Mobiele coaching

Tijdens de duurzaamheidsperiode van 3 maanden is er op advies van de Consulent Werk en Mobiliteit ook gebruik gemaakt van mobiele coaching fysieke belasting op de werkvloer door de consulent. Praktijkgerichte coaching waarbij het accent ligt op het verbeteren van werkhouding en werkplekinrichting.

Win-win

Kijkend naar de toekomst ziet het er naar uit dat deze medewerker zijn passie voor zijn vak kan blijven uitoefenen en na 1,5 jaar weer duurzaam kan presteren in zijn vakgebied. Dankzij de aanpassingsbereidheid van de werkgever én de werkbevlogenheid van de werknemer. Daarbij heeft de werknemer nu ook de vaardigheid opgedaan welke invloed hij zelf heeft op zijn fysieke belasting tijdens zijn werkzaamheden. Een duidelijk voorbeeld van een win-win situatie met een mooi resultaat.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.