Alles over de UWV 60-plus regeling

Heeft u een medewerker in dienst van 60 jaar of ouder en raakt deze medewerker in het verzuim? Dan is er nu de 60-plus regeling van het UWV. Met deze regeling, die tot 31 december 2023 loopt, wordt het proces of de medewerker wel of geen uitkering krijgt en welke uitkering dit gaat zijn, versneld. Wat houdt deze regeling in en hoe werkt het? Puls legt het graag uit in dit artikel.

Wat is de UWV 60-plus regeling?

Medewerkers die langer dan twee jaar in het verzuim zitten en door ziekte niet of minder kunnen werken, kunnen recht hebben op een WIA-uitkering. Zij kunnen één van de volgende uitkeringen krijgen:

  • WGA-uitkering wanneer zij minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn;
  • WGA-uitkering wanneer zij minstens 80% arbeidsongeschikt zijn, maar er is wel nog een redelijke kans op herstel.

Met de 60-plus regeling van het UWV kan de WIA-aanvraag schriftelijk worden afgehandeld. Hiervoor heeft u het re-integratieverslag nodig. Dit wordt ook wel een RIV genoemd. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van deze regeling kan er alleen aanspraak worden gemaakt op de WGA-uitkering. Voor de IVA-uitkering is wel een verzekeringsarts van het UWV nodig.

Wanneer kan de aanvraag niet (alleen) schriftelijk?

Mocht het UWV toch meer informatie nodig hebben, dan neemt UWV contact op met de aanvrager. Meestal is er geen beoordeling voor de WIA-aanvraag door een verzekeringsarts. De UWV arbeidsdeskundige behandelt de WIA-aanvraag op basis van de documenten die tijdens twee jaar ziekte zijn opgesteld. Denk hierbij aan verslaglegging over de re-integratie en de belastbaarheid. Bij een beoordeling voor eventuele IVA-uitkering is een verzekeringsarts van het UWV betrokken, deze aanvraag kan dus niet schriftelijk.

Bij (ex-)medewerkers zonder (ex-)werkgever en met een Ziektewet-uitkering zijn er geen RIV-documenten. Het UWV gebruikt dan informatie over de belastbaarheid en re-integratie die UWV tijdens de Ziektewet-uitkering vastlegt. Nadat het UWV een beslissing heeft genomen over de vereenvoudigde WIA-aanvraag lopen veel zaken hetzelfde als na een normale WIA-aanvraag.

Tijdelijke regeling

De 60-plus regeling wordt door het UWV tijdelijk aangeboden en geldt van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023. De regeling is in het leven geroepen, omdat het UWV meer aanvragen binnenkreeg dan zij kon verwerken. De 8 weken die het UWV heeft om een beslissing te nemen werd hierdoor niet gehaald en ontstond er een achterstand. Aanvullend op deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2024 een vereenvoudiging in de WIA-aanvraag voor mensen van 60 jaar of ouder.

Wat zijn de mogelijkheden voor uw medewerker?

Het team van arbeidsdeskundigen en loopbaan- en re-integratieconsultants van Puls ondersteunen u bij het bepalen van de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van uw medewerkers, maar ook ondersteunen zij de medewerker tijdens de re-integratie om weer met plezier aan het werk te gaan in een functie die bij hem of haar past.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Lees op onze website meer over onze arbeidsdeskundige onderzoeken, loopbaandiensten en re-integratieondersteuning.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.