Re-integreren met twee werkgevers: bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Het komt steeds vaker voor dat een medewerker twee of meer werkgevers heeft. Zo kan de medewerker meer uren werken in de week. Misschien hoort het bij de branche waar de medewerker werkt of geeft het afwisseling. Alles verloopt prima totdat de medewerker ziek wordt en uiteindelijk weer gaat re-integreren. Hoe zit het dan?

Loopbaan- of re-integratiedienstverlening aanvragen bij Puls

Start traject

De medewerker valt uit bij beide werkgevers en ziet twee bedrijfsartsen; er volgen twee eerstejaarsevaluaties, en dan… Moeten er voor een medewerker dan ook twee tweede spoortrajecten worden opgestart? Nee, dat hoeft gelukkig niet. Het tweede spoor traject kan al worden ingezet op zijn vroegst na de achtste week van de ziekmelding en op zijn laatst in de 52e week van de ziekmelding. Dat is 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Beide werkgevers willen natuurlijk dat zo’n traject optimaal begeleid wordt.

Wie is verantwoordelijk?

De werkgever met het grootste aantal contracturen is in principe verantwoordelijk voor het opstarten van het tweede spoortraject. Mocht deze dat nog niet doen vanwege bepaalde redenen en de andere werkgever wil geen risico lopen, dan kan deze zelf het 2e spoor traject opstarten. Het is in het belang van de medewerker dat de werkgevers met elkaar communiceren over het 2e spoortraject en het verloop ervan. Beiden blijven namelijk verantwoordelijk voor het toepassen van de Wet verbetering Poortwachter en dus de re-integratie. De werkgever die het tweede traject niet faciliteert, doet er verstandig aan om regelmatig de voortgang ervan met kandidaat te monitoren en dit schriftelijk vast te leggen (of om rapportages op te vragen).

De medewerker zal binnen het 2e spoortraject zoeken naar een duurzaam passende functie op basis van interesses en het arbeidsdeskundig advies of inzetbaarheidsprofiel, en afhankelijk van het eigen werk bij beide werkgevers en de aansluiting hiervan. Het kan zo zijn dat de medewerker voor beide contracturen een nieuwe werkgever vindt. Maar het kan ook zo zijn dat de medewerker voor één van de twee werkgevers een nieuwe werkgever vindt of dat het werk bij de ene werkgever wel passend is en bij de ander niet. De belastbaarheid van de medewerker kan dus verschillen per werkgever, waardoor de medewerker zich bij de ene werkgever misschien hersteld kan melden, en bij de andere nog re-integreert.

Niet bij beide werkgevers hersteld

Als de kandidaat hersteld wordt gemeld, eindigt de re-integratieverplichting voor het 2e spoortraject bij de werkgever waar de medewerker hersteld is gemeld. Loopt deze verplichting nog bij de andere werkgever, dan doet deze er goed aan om het re-integratietraject spoor 2 over te nemen. De medewerker blijft zich hierdoor zonder oponthoud inzetten voor zijn re-integratie binnen het tweede spoortraject en de werkgever loopt geen risico bij een eventuele beoordeling door het UWV.

Het belangrijkste hierin is de communicatie tussen de werkgevers en de medewerker. Maar ook met de consultant die het tweede spoortraject begeleidt als er iets verandert in de belastbaarheid of als er zich bijzonderheden voordoen. Zo kan deze beter anticiperen op de situatie.

Spoor 2 traject inzetten

Is gebleken dat het spoor 2 traject voor uw medewerker nodig is? Neem dan contact op met Puls. Wij gaan snel aan de slag met uw medewerker om te kijken waar mogelijkheden, wensen en ambities gecombineerd kunnen worden. Ga voor meer informatie over het spoor 2 traject naar onze website of vraag gemakkelijk direct de dienstverlening aan.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.