Eigen Risico dragen ziektewet

Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, betaalt u minder premie. U voert zelf het preventie -en verzuimbeleid uit, samen met de arbodienst of bedrijfsarts.

U betaalt zelf de Ziektewet-uitkering als uw werknemer ziek wordt (en als ze recht hebben op een uitkering), dus niet UWV. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Ook als ze intussen niet meer bij u werken. De Ziektewet-uitkering bedraag 70% van het dagloon. Als u eigenrisicodrager bent, dient u dit te betalen. U kunt zelf de hoogte van de uitkering berekenen of deze dienst inkopen bij een organisatie aan wie u de Ziektewet uitbesteed. Bijvoorbeeld een administratiekantoor. U bent dan nog wel verantwoordelijk voor de uitvoering.

Minder premie betalen

Al u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, betaalt u een lagere gedifferentieerde Whk-premie (Werkhervattingskans), omdat u het premiedeel van de ZW-flex niet hoeft te betalen.

Wel andere kosten

U moet kennis van de Ziektewet in huis hebben als eigenrisicodrager. Tevens moet u uw eigen verzuimadministratie kunnen voeren, en uw contact voor arbodienstverlening nog eens goed onder de loep nemen. Dit moet misschien uitgebreid worden. De kosten die hierbij komen kijken kunt u afzetten tegen de risicocijfers en de premies voor uw sector. Dan heeft u een beeld of het voor u voordelig is om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Het is belangrijk om u goed te laten infomeren hierover.

Voor wie wordt u eigenrisicodrager Ziektewet?

U wordt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor:

 • Werknemers met een tijdelijk dienstverband bij uw organisatie, en van wie het dienstverband eindigt tijdens de ziekteperiode.
 • Thuiswerkers en stagiairs; mensen zonder reguliere arbeidsovereenkomst.
 • Werknemers (die verzekerd waren) en die binnen 4 weken nadat ze bij uw organisatie uit dienst gaan ziek worden.

Soms betaalt UWV wel de uitkering, ook als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Werknemers die een chronische of langdurige ziekte of handicap hebben. Voor deze werknemers heeft u wel een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt. Dan betaalt UWV de uitkering.
 • Werknemers die geboren zijn vóór 08-07-1954, vanuit de WW bij u in dienst zijn gekomen, en minstens een jaar een WW uitkering hebben ontvangen. Ook mogen ze niet langer dan 5 jaar in dienst zijn. Deze mensen vallen onder de Compensatieregeling Oudere Werknemers.
 • Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Wat dient u te regelen voor uw (ex-)werknemers voor wie u het risico draagt? Dat is het volgende:

 • Verzuimadministratie bijhouden en ziek -en betermeldingen doen bij UWV. Dit is ook van belang bij de Eerstejaars Ziektewet beoordeling.
 • Verzuimbegeleiding en re-integratie naar passend werk.
 • De ziektewet uitkering betalen.
 • Beslissingen over de Ziektewet voorbereiden.

Als u deze taken niet goed uitvoert, kan het zijn dat UWV de werkzaamheden van u overneemt. UWV controleert namelijk of u alles goed heeft geregeld. UWV brengt dan kosten in rekening. Om dit te voorkomen, kunt u ook bij voorbaat al een deel van de taken bij UWV of een administratiekantoor inkopen.

Voorwaarden eigenrisicodragerschap Ziektewet

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet vraagt u aan bij de Belastingdienst. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt als eigenrisicodrager ZW.
 • U dient aan de arbo-eisen te voldoen. Over het ziekteverzuimbeleid dient u afspraken te maken met uw arbodienst. Dit moet namelijk op orde zijn. Deze afspraken stuurt u samen met uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap naar de Belastingdienst.

Grote en kleine organisaties kunnen eigenrisicodrager worden. Dit geldt echter niet voor een vestiging of filiaal. Een onderneming kan alleen in zijn geheel dit op zich nemen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.