Bedrijfsmaatschappelijk werk

Veel medewerkers kampen met problemen die van grote invloed kunnen zijn op het functioneren binnen hun baan. Als hier niets aan gedaan wordt, leiden deze problemen vaak tot langdurig verzuim. Voorbeelden hiervan zijn: conflicten op het werk, (v)echtscheidingen, schulden en / of problemen met de opvoeding van kinderen. Vaak zijn dit lastige zaken om te bespreken met de werkgever. Hier kan een bedrijfsmaatschappelijk werker bij helpen.

Het doel

De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft als doel om problemen bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Vervolgens worden de problemen in één tot maximaal zes sessies opgelost of beheersbaar gemaakt. Hiermee wordt verzuim voorkomen. Als de problemen al tot verzuim hebben geleid, wordt de duur van het verzuim verkort.

Hoe werkt bedrijfsmaatschappelijk werk?

Een bedrijfsmaatschappelijk werker wordt meestal ingezet als de bedrijfsarts dit aanraadt tijdens het verzuim. De voorkeur is echter om deze in te zetten nog vóórdat de medewerker in het verzuim raakt, in dit geval wordt het geadviseerd door de leidinggevende. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de medewerker voor een intake. Na de intake gaat de begeleiding van start. De intake bestaat uit gesprekken met zowel de werkgever als de medewerker. Het gesprek met de medewerker vindt bij voorkeur thuis plaats, zodat er een volledig beeld van de levenssituatie ontstaat. Als het nodig is, wordt de partner ook in het traject betrokken. De intake wordt afgesloten met een rapportage. Afhankelijk van de omvang van de problemen wordt een advies opgesteld. Dit advies bestaat uit minimaal één extra sessie, maar nooit meer dan zes. In tegenstelling tot veel andere aanbieders is Puls van mening dat de begeleiding niet moet leiden tot langdurige trajecten, maar tot een snelle oplossing van de situatie.

De bedrijfsmaatschappelijk werker geeft aan wat hij of zij gaat doen, wat er van de medewerker verwacht wordt en wanneer de begeleiding is afgerond. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker is in de eerste plaats een netwerker en een probleemoplosser maar met een achtergrond en opleiding in bedrijfsmaatschappelijk werk. Hij of zij werkt veel bij private bedrijven en is gewend beoordeeld te worden op tijdigheid, resultaat en kostenbesparing. Vaak zal de bedrijfsmaatschappelijk werker doorverwijzen naar specialisten, zoals budgetcoaches of stresscoaches. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de werkgever

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.