Jobhunting

Het doel van jobhunting is het creëren van een groter netwerk door het persoonlijk benaderen van veel organisaties, en daardoor (extra) baankansen voor cliënten te realiseren. De belangrijkste voorwaarde is dat de cliënt gemotiveerd is om aan een jobhunting-traject mee te werken.

Wat doet de Jobhunter van Puls?

Jobhunting activiteiten worden uitgevoerd door een jobhunter met veel ervaring in loopbaanbegeleiding. De jobhunter heeft veel kennis van baankansen in verschillende sectoren. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het leggen van contacten met potentiële werkgevers die interesse hebben in het aangeboden werknemersprofiel. De jobhunter is deskundig op het gebied van arbeidsmarkt, subsidieregelingen en arbeidscontracten. Dit is belangrijk om een plaatsing of werkervaringsplek te kunnen realiseren.

Hoe werkt Jobhunting?

Als de loopbaan- en re-integratieconsulent mogelijkheden ziet voor een medewerker, schakelt hij of zij de jobhunter in en voorziet deze van een CV en jobhuntprofiel. De jobhunter heeft intensief contact met de consulent over het profiel van de cliënt en gaat daarna op zoek naar specifieke baankansen. De jobhunter maakt hiervoor gebruik van ons eigen netwerk en databases. Om extra baankansen te vinden maakt de jobhunter ook veelvuldig gebruik van social media (Twitter; LinkedIn; Facebook).

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.