Soorten casemanagers

Een casemanager verzuim begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de medewerker. Daarnaast geeft deze advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen.

Een casemanager speelt dus een belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een medewerker. Als een medewerker langdurig ziek wordt moeten werkgever en medewerker er samen alles aan doen de medewerker zo snel mogelijk (duurzaam) te re-integreren. Tijdens dit proces moeten zij voldoen aan allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor welke stappen op welk moment gezet moeten worden tijdens het re-integratieproces. Zo moet er bijvoorbeeld tijdig een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts en moeten werkgever en medewerker een plan van aanpak maken. De casemanager verzuim ondersteunt hierin en vervult dus een cruciale rol. Grote werkgevers hebben vaak één of meer casemanagers in dienst. Kleinere werkgevers huren ze in, meestal via De Arbodienst.

Verschillende soorten casemanagers verzuim

Er zijn twee verschillende soorten casemanagers:

  1. de casemanager inzetbaarheid &
  2. de casemanager taakdelegatie.

Ad.1.     De casemanager inzetbaarheid voert namens de werkgever de regie over het verzuimproces. Deze zorgt ervoor dat alle stappen van de Wet verbetering poortwachter op tijd genomen worden en verzorgt het contact tussen medewerker, bedrijfsarts en werkgever. Hij of zij mag daarbij niet weten wat er medisch aan de hand is. Dat is ook niet nodig: voor het re-integreren van de medewerker is het vooral belangrijk te weten wat de medewerker nog wél kan. Dat bepaalt de bedrijfsarts, die dit terugkoppelt aan de casemanager. De casemanager kan het advies van de bedrijfsarts dan weer vertalen in concrete plannen voor de re-integratie. De casemanager ondersteunt werkgever en medewerker dus bij alle stappen. Hij kan uitleggen wat de gevolgen van bepaalde keuzes zijn en hierin adviseren.

Ad. 2.    De casemanager taakdelegatie (POB/AVK) werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van de bedrijfsarts en mag onder strikte voorwaarden wél meer weten over de (medische) situatie van de medewerker. Dit heeft als voordeel dat de casemanager taakdelegatie de eerste uitvraag na een ziekmelding kan doen: wat is er aan de hand? Is er met spoed een afspraak bij de bedrijfsarts nodig? Deze kan dan beslissen over verdere stappen binnen de re-integratie en blijft zo eindverantwoordelijk. De casemanager taakdelegatie ontlast de bedrijfsarts dus, zodat deze meer tijd heeft voor zijn kerntaken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de casemanager of wilt u een casemanager betrekken bij uw organisatie? De Arbodienst, een zusterlabel van Puls, kan u hierbij verder helpen. Ga voor meer informatie over De Arbodienst naar de website of neem vrijblijvend contact op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.