Wat kunt u doen wanneer u het niet eens bent met een arbeidsdeskundige rapportage?

U heeft een gesprek gehad met een arbeidsdeskundige. Dit omdat u al wat langer arbeidsongeschikt bent en de (bedrijfs)arts een lijst heeft opgesteld met voorwaarden waar werk aan moet voldoen, rekening houdend met uw beperkingen. Al tijdens het gesprek bent u het niet eens met wat de arbeidsdeskundige u en uw werkgever adviseert. Nu u de door de arbeidsdeskundige getrokken conclusies in een rapportage leest, vraagt u zich af wat nu te doen. U bent namelijk van mening dat u het gegeven advies niet kunt uitvoeren. Wat nu?

Situaties waarin een medewerker het niet eens kan zijn

Er zijn verschillende situaties waarin de medewerker het niet eens kan zijn met de uitkomst van de arbeidsdeskundige rapportage:

  • De arbeidsdeskundige stelt een opbouw van uren voor in aangepaste taken; de medewerker is van mening nog niet in staat te zijn om te werken.
  • De arbeidsdeskundige benoemt dat het eigen werk niet passend is. De belasting die vanuit het eigen werk wordt gevraagd, sluit niet aan bij de door de (bedrijfs)arts vastgestelde belastbaarheid van de medewerker. De medewerker is van mening het eigen werk wel uit te kunnen voeren, maar mag dit van de werkgever niet uitproberen.
  • De medewerker is van mening meer beperkingen te kennen dan de (bedrijfs)arts aangeeft en is het niet eens met de door de arbeidskundige aangegeven passende functies bij de eigen werkgever.
  • De arbeidsdeskundige geeft aan dat er geen passend werk is bij de eigen werkgever. De medewerker is van mening dat er wel ander werk is bij de eigen werkgever dat hij/zij zou kunnen uitvoeren.

Wat kunt u als medewerker doen wanneer u het niet eens bent met de arbeidsdeskundige rapportage?

De eerste stap is om dit gelijk in het gesprek met de arbeidsdeskundige kenbaar te maken en toe te lichten waarom u het er niet mee eens bent. De arbeidsdeskundige kan vervolgens een toelichting geven waarom hij een bepaald advies geeft. Dit bijvoorbeeld vanwege de geldende wet- of regelgeving. Ook kan de arbeidsdeskundige op basis van uw opmerkingen overleg voeren met de (bedrijfs)arts. Soms wordt na dit overleg de door de (bedrijfs)arts opgestelde lijst en/of het advies op onderdelen aangepast. Als u concrete functies bij uw eigen werkgever kunt benoemen die u wel passend vindt, zal de arbeidsdeskundige de passendheid hiervan nader onderzoeken. Dit door bijvoorbeeld navraag te doen bij de werkgever en/of functiebeschrijvingen op te vragen. Tenslotte kunt u, als u het na bovenstaande stappen nog niet eens bent met de arbeidsdeskundige rapportage, een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Het doel van het oordeel van het UWV is dat u samen met uw werkgever het re-integratietraject weer oppakt. Hoe u dit exact kunt doen leest u op de site van het UWV. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren

Heeft u een medewerker die langer in het verzuim zit, dan kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren om achter de belastbaarheid van de medewerker te komen en eventueel de re-integratie met de mogelijkheden die er zijn. Ga voor meer informatie over een arbeidsdeskundig onderzoek naar onze website en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.