De toegevoegde waarde van Puls in spoor 2

Uw werknemer is langdurig ziek en is bezig met zijn of haar re-integratie. Het kan zijn dat uw zieke werknemer niet meer kan terugkeren in het eigen werk en er geen passend werk in uw organisatie voor handen is. Dit betekent dat het moment is aangebroken om een re-integratie tweede spoor traject te starten. Dit kan u als werkgever zelf oppakken, maar hiervoor kan u ook Puls inschakelen. Waarom zou u dit doen, of te wel: wat levert het u op?

Een goed uitgevoerd tweede spoor traject vergroot de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Tijdens een traject ontdekt de werknemer wat hij of zij wilt en wat er nog wél mogelijk is op het gebied van werk. Begeleiding van een re-integratieconsultant kan de werknemer helpen om vertrouwen op te bouwen en in plaats van beperkingen vooral de kansen te zien. Kortom, het in beweging zetten van de medewerker. Doordat wij werkervaringsplekken inzetten, komt een werknemer er achter welke passende mogelijkheden er nog meer voor hem of haar zijn en wordt de kans op het vinden van een nieuwe baan groter. En mocht de stap naar ander werk ineens risico’s op uitval geven, dan kunnen we aansturen op een proefplaatsing of detachering. Hiermee zorgen we voor meer vertrouwen. Bij de medewerker in eigen kunnen. En bij de nieuwe werkgever in de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Het uitbesteden van een tweede spoor traject levert voor u als werkgever tijdswinst en energie op. Re-integratieconsultants van Puls begeleiden uw werknemer persoonlijk en intensief. Ze beschikken over expertise, tools en een groot landelijk netwerk. Op het juiste moment een drijfveren- of beroepsinteressetest inzetten, aanleren van sollicitatievaardigheden en uitzoeken welke scholing ervoor zorgt dat iemand makkelijker een baan kan vinden waardoor een werknemer eerder ergens anders werk vindt. Daarnaast kan het voor een werknemer prettig zijn om advies en begeleiding te krijgen van een re-integratie consultant buiten de organisatie. In de praktijk zien we dat een mate van objectiviteit kan zorgen voor vertrouwen en een positieve houding naar het tweede spoor traject.

Ook voor collega’s die bij u werkzaam zijn, kan onze begeleiding een toegevoegde waarde zijn. Immers als ze een collega succesvol naar ander werk zien gaan, kan dat ook de mobiliteit positief beïnvloeden. Door recent onderzoek van onze collega Anne is gebleken dat als collega’s positief zijn over de mogelijkheden in spoor 2, dit een positief effect heeft op de medewerker in spoor 2. Een self fulfilling prophecy.

Tenslotte is het van belang om de juiste re-integratie activiteiten uit te voeren om een loonsanctie te voorkomen en een sluitend dossier op te bouwen. Dit is zeker niet het hoofddoel van een tweede spoor traject, maar wel essentieel omdat u als werkgever eindverantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw werknemer. Wij zien het voorkomen van een loonsanctie als een vanzelfsprekendheid, en geen doel op zich.

Onze inzet in spoor 2 kunt u zien als investering. In de toekomst van de medewerker, maar ook om kosten te besparen. Immers onze begeleiding levert geld op.  Uw medewerker komt door ons in beweging en durft weer actief te zijn als het gaat om werk. Hij gaat sneller re-integreren, soms in eigen werk, maar vaak genoeg in ander werk bij een andere werkgever, al dan niet in detachering. Hiermee besparen we kosten voor u.

Wij zien dat onze dienstverlening werknemers op weg helpt en mogelijkheden biedt om een nieuwe toekomst bij een andere werkgever te vinden. Wij werken nauw samen met u als werkgever en uw medewerker. Graag betrekken we ook de arbodienst, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige bij het traject. En natuurlijk hebben onze jobfinders nauwe contacten met diverse organisaties. Betekent dit dat uw betrokkenheid en aandacht hierbij ophoudt? Zeker niet! Ons advies is om altijd in gesprek te blijven met uw werknemer, op de hoogte te zijn van de voortgang van het tweede spoor traject. Goede communicatie, het maken van duidelijke afspraken en het geven van waardering helpt u en uw werknemer om de re-integratie te optimaliseren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een tweede spoor traject? We nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.