Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV

Soms kan het zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van het UWV. U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen deze beslissing. U kunt alleen bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV als dit ook in de beslissing van het UWV zelf staat. Echter tegen een beslissing van het UWV over een ontslagaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Als u bezwaar maakt houd er dan rekening mee dat de beslissing geldig blijft zolang er geen uitslag is op uw bezwaar.

Kan ik bezwaar maken tegen een deskundigenoordeel van het UWV?

Tegen een deskundigenoordeel van het UWV kan geen bezwaar gemaakt worden, omdat dit geen beslissing is, maar er is gekeken naar de inspanningen die de werkgever of medewerker gedaan hebben. Het is niet bindend en geen beslissing. U kunt er daarom geen bezwaar tegen maken.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U kunt per post of online uw bezwaar kenbaar maken bij UWV.

Online

U kunt direct online bezwaar maken, hier heeft u uw DigiD voor nodig. Online bezwaar maken kan alleen als u zelf bezwaar maakt. Een gemachtigde kan niet via online bezwaar maken.

Per post

Als u niet online bezwaar kunt maken, kunt u dit per post doen: met een formulier of per brief. U kunt uw bezwaar dan het beste aangetekend versturen. Ook als u het naar het postadres van het UWV stuurt. Dan kunt u altijd aantonen dat u het op tijd heeft verzonden.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken?

In de brief waarin de beslissing van UWV staat, leest u hoe snel u een bezwaarschrift in moet dienen. Meestal is dit binnen zes weken na de datum van de brief met de beslissing. Bij sommige Ziektewetbeslissingen is die termijn korter, namelijk twee weken. Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd is, anders kan UWV het niet behandelen. Heeft het UWV uw bezwaar ontvangen? Dan hoort u binnen vijf werkdagen van het UWV.

Heeft u meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Een voorlopig bezwaar kunt u indienen wanneer u meer tijd nodig heeft om bezwaar te maken. Misschien heeft u meer tijd nodig omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld of moet u nog overleggen met iemand, een advocaat bijvoorbeeld. In deze gevallen kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaar indienen.

In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve waarom u bezwaar maakt. U zet in het voorlopige bezwaar dat u de redenen zo snel mogelijk opstuurt. Daarna hoort u van UWV wanneer u de redenen van het bezwaar uiterlijk moet opsturen.

Hulp bij bezwaar maken tegen het UWV?

Neem dan contact met ons op via 088 032 24 60 of e-mail naar servicedesk@pulsinzetbaarheid.nl. Wij staan voor u klaar!

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.