De rol van de arbeidsdeskundige in de driehoek: mens, werk en inkomen

Uw medewerkers hebben mogelijk weleens gehoord van de arbeidsdeskundige. Hij of zij voert arbeidsdeskundige onderzoeken, duurzaam inzetbaarheidsonderzoeken en meer uit. Dit doet hij aan de hand van een driehoek met verschillende punten: mens, werk en inkomen. Maar hoe past de arbeidsdeskundige dit toe in de praktijk tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden?

De driehoek

Dagelijks onderzoekt de arbeidsdeskundige de factoren werk, mens en inkomen. Een arbeidsdeskundige kijkt dus niet alleen naar de persoon, maar ook naar de omgeving, het werk en hoe deze elkaar beïnvloeden. Welke functie heeft iemand en wat moet iemand concreet doen op een werkdag? Welke eisen worden gesteld aan het werk? Welke middelen heeft iemand ter beschikking? Door goed te luisteren en de feiten boven tafel te krijgen tijdens het onderzoek analyseert de arbeidsdeskundige de situatie. Pas dan kan de arbeidsdeskundige een juiste diagnose stellen en gericht advies geven over de vervolgstappen. Als arbeidsdeskundige ben je opgeleid om deze weging van belasting en belastbaarheid in brede zin vorm te geven. En tot slot het inkomen. De financiële basis waarop iemands leven is gebaseerd. Wat betekent een eventuele terugval in inkomen voor iemand? Realiseert iemand de (financiële) gevolgen van een eventuele arbeidsongeschiktheid? De arbeidsdeskundige houdt rekening met deze financiële gevolgen en de minimalisering van deze gevolgen door gerichte adviezen.

In de driehoek kan een disbalans komen door een beperking. De arbeidsdeskundige gaat dan op zoek naar de oorzaak van de ervaren beperking. Dit kan door een bepaalde ziekte, maar ook door een situatie. Denk hierbij aan schulden of een problematische thuissituatie. De arbeidsdeskundige onderzoekt dan de combinatie van de beperkingen en omstandigheden en hoe deze elkaar beïnvloeden.

Kerntaken van de arbeidsdeskundige

Op deze wijze kom je tot de kerntaken van de arbeidsdeskundige: voorkomen, beoordelen en herstellen:

Voorkomen

Voorkomen is een veelal onderbelichte tak van de arbeidsdeskundige. Juist door in een vroeg stadium een arbeidsdeskundige in te zetten, kunt u als werkgever voorkomen dat een disbalans groter wordt. Bij Puls werken we met een duurzaam inzetbaarheidsonderzoek (DIO). Dit onderzoek en adviesgesprek is bedoeld om in een vroeg stadium in te grijpen en actief te sturen op duurzame inzetbaarheid. Dit kan ook worden ingezet nog voordat iemand verzuimt. Werkgever en medewerker krijgen dan gericht antwoord op vragen zoals: ‘Is de medewerker nog geschikt voor het eigen werk met volledige uren en taken?’ ‘Welke aanpassingen kan de werkgever realiseren, of zijn er andere meer passende functies aanwezig?’ ‘Welke acties kan de medewerker inzetten om te voorkomen dat hij uitvalt?’ Het doel van een DIO is een helder overzicht te geven van eventuele stappen die de werkgever kan zetten om ervoor te zorgen dat iemand voor langere tijd inzetbaar is en blijft.

Beoordelen

De belasting in arbeid wordt afgewogen tegen de belastbaarheid van de individuele persoon en leidt tot een advies voor passend werk. Dit vraagt om een gedegen analyse van enerzijds de belastingen in de functie en anderzijds de aanwezige individuele factoren. Wat is de belastbaarheid zoals deze door een arts is vastgesteld? Waar zitten dan de knelpunten in het werk? Hoe kijkt de werkgever hier tegenaan? Hoe kijkt de medewerker naar zijn situatie? Hoe gaat hij om met zijn beperkingen, ook in het dagelijks leven? Door naar alle elementen te kijken, komt de arbeidsdeskundige tot een oordeel en advies.

Herstellen

De arbeidsdeskundige kan bij uitstek adviseren over de vervolgstappen op weg naar herstel. Maar het kan verder gaan dan alleen advisering. Er zijn namelijk diverse arbeidsdeskundigen die een coachende rol aannemen. Hierbij gebruik je de kennis op het gebied van mens, werk en inkomen om sturing te geven aan het herstel van de disbalans. Door de grondige analyse van de situatie en brede kennis weet de arbeidsdeskundige waar de schoen wrikt. Door gerichte coaching kan de medewerker stapsgewijs aan de disbalans werken.

Meer informatie?

Door de elementen mens, werk en inkomen te wegen en samen te voegen, creëert de arbeidsdeskundige een route naar duurzame inzetbaarheid. Benieuwd wat een arbeidsdeskundige  voor u en uw situatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Puls. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.