Ziektewet Flex begeleiding

Het doel van Ziektewet Flex begeleiding is het vinden van een passende plaatsing van een (ex-)medewerker met 65% of meer verdienvermogen.

Hoe werkt Ziektewet Flex begeleiding?

Bij Puls is elk traject maatwerk, ook bij Ziektewet Flex begeleiding. Tijdens een intakegesprek wordt met een (ex-)medewerker afgesproken wat de consulent voor hem of haar gaat doen en wat hij of zij zelf gaat doen. Aan het begin van het traject ontvangt de medewerker een online uitnodiging voor een onboardingsessie. Deze sessie bestaat uit een korte vragenlijst en informatie over Puls. Om de medewerker zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, brengen we via deze onboarding de wensen en behoeften in kaart en geven we aan wat de rol van de consultant van Puls is binnen een traject. De vragen hebben onder andere betrekking op de huidige werksituatie van de medewerker, persoonlijke kenmerken en competenties, en over werk in de toekomst. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 5 á 10 minuten. Deze onboarding is vrijblijvend en de medewerker kan zelf toestemming geven of de resultaten met de betreffende consulent gedeeld mogen worden.

In alle gevallen zal de consulent zorgdragen voor het maximaal activeren van de (ex-)medewerker, door zich onder andere te richten op:

  • Sollicitatiebegeleiding
  • Goede voorbereiding op eerstejaarsbeoordeling en/of WIA aanvraag.
  • Zoeken naar passende vacatures en geschikte zoekprofielen uitwerken.

De consultant kan afhankelijk van de behoefte ook andere instrumenten voorstellen zoals beroepsoriëntatie, scholing, proefplaatsing of werkervaringsplaats. Bij aanvang en afsluiting rapporteert de consultant de vooruitgang en verder elke drie maanden en bij eventuele bijzonderheden. Indien er plaatsingsmogelijkheden zijn zal de nieuwe werkgever worden geïnformeerd over de geschiktheid van de medewerker voor het nieuwe werk, subsidiemogelijkheden, eventueel over detacheringsconstructies e.d. Na plaatsing zal nog drie maanden nazorg plaatsvonden.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.