Haalbaarheidstraject

Heeft u een medewerker die in het verzuim zit en u twijfelt of inzetten op de re-integratie in spoor 2 zinvol is? Zet dan een haalbaarheidstraject in. Zo weet u of uw re-integratie inspanningen wel nodig zijn en of u hier eventueel kosten voor moet maken, maar ook of de medewerker niet onnodig belast wordt.

Waarom een haalbaarheidstraject?

Een haalbaarheidstraject wordt ingezet om te kijken of re-integratiebemiddeling nog zinvol is. Dit wordt vaak ingezet wanneer uit de arbeidsdeskundige rapportage blijkt dat er voor de medewerker geen of nauwelijks arbeidsmogelijkheden zijn en wanneer er verwacht wordt dat de medewerker bij een WIA beoordeling volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Het traject wordt alleen uitgevoerd wanneer de medewerker nog in het eerste ziektejaar zit.

Hoe werkt het haalbaarheidstraject?

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek van Puls vind er een gesprek plaats tussen de consultant en de kandidaat waarbij de consultant diverse vragen stelt om een beeld te krijgen van de kandidaat. Aan de hand van antwoorden en het rapport van de arbeidsdeskundige, wordt er bepaald of re-integratiebemiddeling nog zinvol is. Eventueel heeft de consultant ook contact met de betrokken arbeidsdeskundige en arbo-arts om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en/of beperkingen die omschreven staan in de arbeidsdeskundige rapportage en/of functionele mogelijkhedenlijst.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.