Wat is de WIA?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als uw een medewerker heeft die langdurig ziek is, dan krijgt hij of zij na twee jaar ziekte te maken met de WIA. De WIA beoordeling wordt door UWV uitgevoerd.

Welke uitkeringen zijn er?

We maken binnen de WIA onderscheidt tussen twee uitkeringen:

  • WGA uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Een werknemer heeft recht op een WGA uitkering als hij / zij langer dan twee jaar ziek is, meer dan 35% arbeidsongeschikt is en in de toekomst weer aan het werk kan.
  • IVA uitkering Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten Een werknemer krijgt een IVA uitkering wanneer hij/zij volledig arbeidsongeschikt is.

In onderstaande afbeelding zie je wanneer een medewerker recht heeft op een bepaalde uitkering.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.