Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is ingesteld in 2002 met als reden het aantal langdurig ziekte werknemers terug te dringen. De Wet verbetering poortwachter verplicht werkgevers om bij ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag te beginnen met actieve begeleiding van de medewerker. Het doel van de Wvp is om medewerkers sneller terug te laten keren naar het werk.

Doorbetaling loon
Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste verzuimjaar geldt dat dit minimaal het minimumloon moet zijn, voor het tweede verzuimjaar is dit niet het geval. Indien blijkt dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan de werkgever ook verplicht worden om het derde jaar loon door te betalen. Ook de kosten voor verzuimbegeleiding of re-integratie zijn in dit geval voor de werkgever.

Passend werk

De werknemer en werkgever zijn tijdens de eerste twee verzuimjaren op zoek naar mogelijkheden om het herstel te bevorderen en naar passend werk. Volgens de Wvp onderzoekt de werkgever eerst samen met de werknemer of hij/zij in de eigen functie bij dezelfde organisatie kan blijven werken. Daarbij behoort een aanpassing van de werkplek, de functie, het aantal uren en de werktijden of een andere passende baan binnen de organisatie ook tot de mogelijkheden. Als uit onderzoek van de Arbeidsdeskundige blijkt dat er geen passend werk is bij de huidige organisatie (spoor 1), dan gaan werkgever en werknemer op zoek naar werk bij een andere organisatie (spoor 2).

  • De werkgever mag de werknemer niet vragen wat hij/zij heeft, maar wel wanneer hij/zij weer verwacht aan het werk te kunnen.
  • De werkgever kan de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Die beoordeelt of de werknemer in staat is aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. Ook de arbodienst kan een bezoek aan de zieke werknemer brengen in de vorm van een spoedcontrole.
  • De werkgever kan de werknemer weer met het werk laten beginnen op arbeidstherapeutische basis. Zo kan hij/zij langzaam weer aan het werk wennen. Officieel is de werknemer dan nog wel ziek en moet zijn loon doorbetaald worden.
  • Als de werkgever met de werknemer en/of arbodienst van mening verschilt over de re-integratie, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.
  • Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.

Hoe beoordeel je een verzuimsituatie?

Werkgevers hebben een aantal mogelijkheden om de situatie te beoordelen:

 • De werkgever mag de werknemer niet vragen wat hij/zij heeft, maar wel wanneer hij/zij weer verwacht aan het werk te kunnen.
 • De werkgever kan de werknemer vragen een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Die beoordeelt of de werknemer in staat is aangepast werk te doen en hoe lang het verzuim kan gaan duren. Ook de arbodienst kan een bezoek aan de zieke werknemer brengen in de vorm van een spoedcontrole.
 • De werkgever kan de werknemer weer met het werk laten beginnen op arbeidstherapeutische basis. Zo kan hij/zij langzaam weer aan het werk wennen. Officieel is de werknemer dan nog wel ziek en moet zijn loon doorbetaald worden.
 • Als de werkgever met de werknemer en/of arbodienst van mening verschilt over de re-integratie, dan kan hij bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.
 • Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.

Stappenplan Wet verbetering poortwachter
Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten er een aantal stappen doorlopen worden om ervoor te zorgen dat de medewerker weer verantwoord aan het werk kan, hier lees je daar meer over.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.