Wat doet een arbeidsdeskundige?

Er werken ruim 3000 arbeidsdeskundigen in Nederland. De werkplekken zijn onder andere bij UWV, particuliere verzekeraars, zelfstandige bureaus en als zelfstandige. Maar wat doen arbeidsdeskundigen eigenlijk?

De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van mens, werk en inkomen. Hij of zij geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans en weegt die af tegen de belasting die werk met zich meebrengt. De arbeidsdeskundige kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens.

Als arbeidsdeskundige kun je verschillende rollen vervullen, welke rol je vervult is afhankelijk van de opdracht. Je kan actief zijn als beoordelaar, adviseur en coach/begeleider.

De rol van adviseur

Als claimbeoordelaar meet de arbeidsdeskundige de schade die een ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij iemand veroorzaakt. Hij of zij beoordeelt daarbij de mogelijkheden om eventueel via aanpassingen in het werk, inzetten van voorzieningen (weer) aan het werk te gaan. In een latere fase van het re-integratieproces kan een arbeidsdeskundige, bij werkhervatting, aanpassingen van de werkplek of re-integratie spoor 2 de mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen.

Ben je in de rol van adviseur, dan kun je werkgever en medewerker adviseren bij re-integratie hoe poortwachterproof te handelen. Een andere mogelijkheid is om bedrijven en branches preventief advies te geven als het gaat om het arbeidsvermogen van mensen dat dreigt af te nemen.

In de rol van coach kun je als arbeidsdeskundige medewerkers of werkzoekenden coachen richting (betaald) werk.

Duidelijke taal

Ik werk nu ongeveer 1 jaar als arbeidsdeskundige en dat mag ik doen onder de vlag van Puls. Wat ik leuk vind aan het werk is onder andere dat ik bij verschillende werkgevers binnen kan kijken en dat je kennis voor wat betreft verschillende functies wordt vergroot. Bijvoorbeeld een cateringmedewerker bij bedrijf A is niet hetzelfde als bij bedrijf B, maar ze hebben wel dezelfde functienaam. Doordat geen enkele casus hetzelfde is blijft het werk ook interessant en uitdagend.

In mijn gesprekken met werkgevers en werknemers probeer ik niet of niet te veel in afkortingen te praten. Gebruik ik ze wel en ben ik mij daarvan bewust, dan geef ik uitleg. Ik heb ooit jaren geleden een gesprek gevoerd met een P&O adviseur, sollicitatiegesprek, en zij gebruikte zoveel afkortingen dat ik dacht; het is bijna niet te volgen wat ze aan het vertellen is. Voor haar waren de afkortingen normaal, maar voor mij niet. Stel; ik zou nu in een gesprek zitten met een werknemer en geef uitleg over wetgeving. Voor je het weet heb je het over de WVP, de PA die wordt opgesteld door de BA en de PvA die regelmatig moet worden geëvalueerd. Spoor 1 en 2. Als werknemer het niet eens is met het gegeven advies kan een DO worden aangevraagd. Tegen het einde van de 104 weken termijn kan een WIA worden aangevraagd, gesprekken met VA en AD van het UWV worden dan gepland. Afkortingen die voor ons normaal zijn, maar voor de andere persoon meestal niet.

AD onderzoek

De gesprekken die arbeidsdeskundigen voeren zijn over het algemeen face-to-face, Bij een arbeidsdeskundig onderzoek is het zien van de werkplek wel zo prettig, het kan o.a. een completer en duidelijker beeld geven van de functie. Sommige werkgevers hebben filmpjes op internet staan waarin informatie gegeven wordt over functies binnen het bedrijf.

Samen de juiste richting op

Een tijd geleden sprak ik een leidinggevende uit de schoonmaakbranche, zijn werknemer is arbeidsongeschikt en verricht schoonmaakwerkzaamheden. Hij vertelde over de taken van deze werknemer en uit het gesprek bleek dat een groot gedeelte van de taken licht fysiek werk is. Passende werkzaamheden voor deze werknemer. Een klein percentage van haar takenpakket is niet passend voor werknemer. Voordat ik vragen kon stellen met betrekking tot het mogelijk passend kunnen maken van de functie zodat werknemer zou kunnen blijven werken op haar locatie, zei deze leidinggevende dat hij had nagedacht over eventuele aanpassingen in het werk. Hij wil haar graag in dienst houden. De zwaardere fysieke taken konden worden overgenomen door andere collega’s en voor medewerker waren er nog andere licht fysieke taken.

Het is leuk als werkgevers actief meedenken over mogelijkheden om de arbeidsongeschikte medewerker in dienst te houden.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.