Vervroegde IVA

Soms is het al vroeg duidelijk dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Zowel eigen werk als aangepast werk lijken niet meer haalbaar. In zo’n geval is het mogelijk om vervroegd een IVA uitkering aan te vragen.

Je kunt verschillende uitkeringen aanvragen binnen de WIA. Normaliter wordt een WIA-aanvraag gedaan na twee jaar ziekte. Maar met een vervroegde WIA-aanvraag kun je eerder beroep doen op een IVA-uitkering (Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). Een vervroegde WIA-aanvraag is echter alleen mogelijk voor een IVA-uitkering, niet voor een WGA-uitkering. Om deze reden spreekt men ook wel van een vervroegde IVA-uitkering.

Wanneer kun je een vervroegde WIA-aanvraag doen?

Een vervroegde IVA-uitkering kan aangevraagd worden vanaf 3 weken ziekte van de werknemer. Beslist de UWV vervolgens dat de werknemer de uitkering krijgt? Dan gaat deze 10 weken na de aanvraag in. De werknemer kan tot de 68e ziekteweek een vervroegde WIA-aanvraag doen. De uitkering gaat dan na de 78e week in. Vraagt de werknemer na de 68 weken de WIA-uitkering aan? Dan gaat de uitkering pas in na 2 jaar ziekte (104 weken).

Let wel op: de werknemer mag maar één keer een vervroegde aanvraag doen! Als deze aanvraag wordt afgewezen, kan de werknemer daarna niet nog eens een vervroegde aanvraag insturen. Ook niet als de gezondheidssituatie na de eerste aanvraag is verslechterd. Vraag daarom alleen een vervroegde WIA-uitkering aan als de bedrijfsarts, arbodienst of verzekeringsarts dit heeft geadviseerd.

Wie vraagt de vervroegde WIA-aanvraag aan?

De werknemer vraagt de vervroegde IVA-uitkering aan. Deze uitkering is namelijk onderdeel van de WIA en dat is een werknemersverzekering.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.