We kennen de FML, maar wat is een IZP?

Zowel de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) als het Inzetbaarheidsprofiel (IZP) zijn ontwikkeld om de arbeidsbelastbaarheid van een medewerker vast te stellen. Maar wat is het verschil?

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

De FML is ontwikkeld voor het UWV en bedoeld voor verzekeringsartsen om de arbeidsbelastbaarheid van een medewerker vast te stellen. Aan de hand van de ingevulde FML en de kennis en bekwaamheden van de medewerker, kan een arbeidsdeskundige van het UWV na twee jaar ziekte beoordelen of een medewerker recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De FML bevat zes rubrieken:

  • Persoonlijk functioneren
  • Sociaal functioneren
  • Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
  • Dynamische handelingen
  • Statische houdingen
  • Werktijden

Binnen deze rubrieken zijn er meerdere FML-items, waarmee de verzekeringsarts de belastbaarheid van de medewerker kan weergeven. Achter de FML-items hangen strikte definities. Een item in de FML mag pas als beperkt geduid worden, als deze voldoet aan deze strikte definities.

Inzetbaarheidsprofiel (IZP)

Het IZP is ontwikkeld voor (bedrijfs)artsen om de arbeidsbelastbaarheid van een medewerker vast te stellen gedurende de twee jaar loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Het IZP bestaat net als de FML uit zes rubrieken, echter de (bedrijfs)arts mag deze rubrieken vrij bewerken en invullen. Er is ruimte voor geschreven toelichting op de aangegeven beperkingen en ruimte voor overleg. De beperkingen hoeven niet te voldoen aan de strikte definities van de FML, die nodig zijn om in het CBBS passende functies toe te kunnen wijzen. Er is meer ruimte om in te gaan op de beperkingen en mogelijkheden die van belang zijn voor de re-integratie in passend werk.

De FML en het IZP en de (bedrijfs)arts

De FML is dus ontwikkeld voor het UWV, de verzekeringsarts en de claimbeoordeling. Het IZP is ontwikkeld voor de arbodienst, de (bedrijfs)arts en de re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Toch worden in de praktijk zowel de FML  als het IZP door (bedrijfs)artsen gebruikt om rond een jaar verzuim, de arbeidsbelastbaarheid van de medewerker vast te stellen. De (bedrijfs)arts of de organisatie waar hij voor werkt, maakt hier zelf een weloverwogen keuze in. Zowel de FML als het IZP worden door de (bedrijfs)arts gebruikt om de arbeidsdeskundige te informeren over de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker. Aan de hand van de FML of het IZP verricht de arbeidsdeskundige vervolgens een arbeidsdeskundig onderzoek naar passende mogelijkheden bij de eigen of een andere werkgever.

De Arbodienst

Binnen paraDIGMA groep en zusterorganisatie De Arbodienst is gekozen om te werken met de FML. Onze (bedrijfs)artsen zijn op de hoogte van de verschillende definities die zij moeten hanteren bij het invullen van de belastbaarheid van de medewerker in de FML. Ook worden zij regelmatig bijgeschoold.

De arbeidsdeskundige van Puls

De arbeidsdeskundigen van Puls zijn gewend aan het werken met veel verschillende arbodiensten en (bedrijfs)artsen en dus ook met zowel de FML als het IZP. Onze arbeidsdeskundigen worden ook regelmatig bijgeschoold ten aanzien van de FML en de gehanteerde definities. Zo kunnen onze arbeidsdeskundigen de FML ook goed lezen en vertalen naar mogelijkheden. Bij vragen over het belastbaarheidsprofiel zoeken wij zowel in het geval van de FML als het IZP, altijd het overleg met de (bedrijfs)arts, om zorgvuldig ons werk te kunnen doen.

Meer informatie over de IZP

Wilt u meer weten over de toepassing van de IZP en wat hiervan de invloed van kan zijn op de re-integratie van uw medewerker? Neem dan contact op met de arbeidsdeskundige van Puls via ad@pulsinzetbaarheid.nl. U kunt ook gemakkelijk via onze website een afspraak maken voor het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.