Wat is het verschil tussen een deskundigen oordeel UWV en een second opinion?

Medewerker en werkgever verschillen van mening over de re-integratiemogelijkheden van medewerker, iets wat wel vaker voorkomt. Toch is het iets wat u graag opgelost ziet. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Deskundigen Oordeel

Wanneer de re-integratie dreigt vast te lopen, omdat er twijfel of verschil van mening is over de re-integratie, kunnen werkgever en medewerker een deskundigen oordeel aanvragen. Dit is een oordeel door het UWV over de verrichte re-integratie-inspanningen. Het oordeel kan door zowel de werkgever als door de medewerker worden aangevraagd en er worden verschillende vraagstellingen besproken:

  • geschiktheid voor het eigen werk;
  • passendheid van ander of aangepast werk;
  • re-integratie-inspanningen van de werkgever of de medewerker.

Wanneer een medewerker een arbeidsdeskundigen oordeel aanvraagt, zijn hiervoor de kosten €100,-. Dit is een veel lager bedrag dan de kosten die de werkgever voor een deskundigen oordeel betaalt, namelijk € 400,-

Second opinion

Is de medewerker het niet eens met een advies van de bedrijfsarts? Dan kan de medewerker bij de bedrijfsarts vragen om de mening van een andere arts. Deze andere arts werkt niet bij dezelfde organisatie als de oorspronkelijke bedrijfsarts. De bedrijfsarts die het advies heeft gegeven, schakelt na overleg met de medewerker zo snel als mogelijk een andere arts in. Hij geeft – na uitdrukkelijke toestemming van medewerker – alle relevante en noodzakelijke informatie aan de second opinion arts. Deze kan indien nodig zelf meer informatie vergaren.

De second opinion arts bespreekt zijn advies met medewerker, waarna de medewerker bepaalt of het advies gedeeld mag worden met de eerste arts. Na toestemming van medewerker ontvangt de eerste bedrijfsarts het advies van de geraadpleegde arts. Vervolgens laat de eerste arts gemotiveerd aan medewerker weten of hij het advies overneemt en zo ja, of hij dit in zijn geheel of gedeeltelijk doet.

Verschillen

Een van de grootste verschillen tussen het deskundigen oordeel en de second opinion, is dat een deskundigen oordeel door zowel de medewerker en door de werkgever kan worden aangevraagd, terwijl een second opinion alleen door de medewerker kan worden aangevraagd. Ook de kosten en de betaler verschillen. Ondanks dat alleen een medewerker een second opinion kan aanvragen, is de werkgever verplicht om hierin te faciliteren en de kosten hiervoor te dragen.

Ook de persoon die het deskundigen oordeel en de second opinion uitvoeren verschillen. Voor een deskundigen oordeel wordt een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV ingeschakeld. Een second opinion wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts.

Meer informatie?

Wilt u weten wat Puls voor u kan betekenen wanneer het re-integratietraject niet soepel verloopt? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch, per e-mail of per contactformulier. Wij helpen u graag om het re-integratietraject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.