Verlof en verzuim: hoe zit dat nou?

Mag een zieke medewerker op vakantie, houdt hij/zij het recht op vakantiedagen, worden er vakantiedagen opgebouwd tijdens ziekteverzuim? Nu de vakantieperiode weer is aangebroken is het goed om als werkgever te weten wat de regels zijn rondom vakantie en verzuim.

Opbouwen van vakantiedagen

Alle medewerkers bouwen wettelijke vakantiedagen op, dus ook zieke medewerkers. Het is hierbij niet van belang voor hoeveel procent iemand is ziekgemeld. In de arbeidsovereenkomst, de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement kan worden bepaald dat zieke werknemers geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen.

Opname van vakantiedagen

Een werkgever kan een zieke werknemer natuurlijk niet verplichten om tijdens zijn opgenomen vakantiedagen thuis te blijven. Wat een werkgever wel kan doen, is de bedrijfsarts om advies vragen. De werknemer en de bedrijfsarts zullen dan hierover met elkaar in gesprek gaan. Op basis hiervan zal de bedrijfsarts adviseren of een vakantie bij kan dragen aan het herstel van de medewerker. Dit advies wordt vervolgens meestal door de werkgever overgenomen.

De medewerker dient volgens de gebruikelijke procedure zijn vakantieaanvraag in te dienen. Het maakt niet uit of de medewerker gedeeltelijk of volledig ziek is gemeld. Echter is het zo dat wanneer een medewerker gedeeltelijk ziek is gemeld, hij wel een hele verlofdag dient op te nemen. Dus niet een halve verlofdag en een halve ziektedag.

Vakantiedagen regelmatig opnemen zou verzuim kunnen voorkomen

Het regelmatig opnemen van vakantiedagen kan de ‘herstelfunctie’ bevorderen en draagt bij aan de gezondheid van de werknemers.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.