Wat is de toegevoegde waarde van een arbeidsdeskundige in een ERD dossier?

Werkgevers die het eigen risico dragen (ERD) voor de WGA zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van medewerkers en betalen de uitkering. De arbeidsdeskundige van Puls kan een belangrijke rol innemen bij schadelastbeheersing. Maar wat is de toegevoegde waarde van een arbeidsdeskundige? En wat is een ERD dossier?

ERD dossier

ERD staat voor Eigen risicodragerschap. Dit houdt in dat een werkgever ervoor kiest zelf het risico te dragen voor de uitkering en begeleiding van medewerkers bij een Ziektewet – , WGA-  of WW-uitkering. Het voordeel van dit eigen risico is dat de werkgever meer grip heeft op de uitstroom, door de medewerker zelf te begeleiden. Kiest de werkgever hier niet voor, dan is het UWV hier verantwoordelijk voor. Het UWV berekent dan de uitkeringen door aan werkgevers in een gedifferentieerde premie.

Uitkeringsvormen WIA

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of medewerker in aanmerking komt voor een WIA én voor welke vorm. De vormen zijn:

  • WGA: Een hervattingsuitkering waarbij de medewerker meer dan een geringe kans op herstel en deelname aan de arbeidsmarkt heeft. De Eigen risicodrager draagt de schadelast van deze uitkering.
  • IVA: Bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. De medewerker heeft hooguit een zeer geringe kans op herstel. De schadelast van deze vorm valt niet onder het ERD.

De rol van de arbeidsdeskundige bij EDR

Maar hoe kan een arbeidsdeskundige bijdragen aan het EDR dossier? De arbeidsdeskundige maakt een rapportage met daarin een onderbouwd advies over de arbeidsmogelijkheden van de medewerker en de acties die werkgever en medewerker kunnen nemen om de mogelijkheden te vergroten, zoals het volgen van een cursus. Bij geen arbeidsmogelijkheden onderzoekt de arbeidsdeskundige op grond van de prognose van de bedrijfsarts of deze situatie duurzaam is. Werkgevers die zelf het risico dragen, vragen dus regelmatig een advies van de arbeidsdeskundige om te laten beoordelen of de medewerker nog de juiste uitkeringsvorm heeft. Met de rapportage als onderbouwing kan de werkgever vervolgens een herbeoordeling aanvragen bij het UWV.

Samenwerking met Resolu

Goede begeleiding van de (ex-) medewerkers in het ERD zorgt voor snellere uitstroom en daarmee beperking van de schadelast. Resolu is, net als Puls, onderdeel van paraDIGMA groep en neemt voor veel werkgevers de begeleiding van de (ex-) medewerkers over. Regelmatig vragen zij om advies of een arbeidsdeskundige beoordeling. Bij hooguit een geringe kans op herstel vraagt Resolu namens de werkgever om een herbeoordeling van de uitkeringsvorm aan het UWV.

Meer informatie?

Wilt u weten of bezwaar maken zin heeft voor uw organisatie? Neem dan contact op met Puls. Onze arbeidsdeskundigen helpen u verder. Maak ook kennis met Resolu, de expert in schadelastbeheersing, voor de juiste ondersteuning voor uw organisatie.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.