Toegenomen arbeidsongeschiktheid bij gedeeltelijke WIA – Wat kunt u doen?

Het in dienst houden van een medewerker met een gedeeltelijke WIA-uitkering kan voordelig zijn. Zo zijn er mogelijkheden om bij het UWV om vergoedingen voor aanpassingen op de werkplek aan te vragen. Maar wat kun u doen wanneer de beperkingen toch weer toenemen? Daarvoor zijn heldere regels opgesteld om te voorkomen dat er weer een wachttijd van 104 weken moet worden doorlopen.

In dienst blijven van een medewerker met gedeeltelijke WGA-uitkering

Een voorbeeld: Herman werkte voor zijn uitval meer dan 25 jaar als machinebankwerker bij zijn werkgever. Een gewaardeerde en ervaren kracht die naast zijn eigen werk veel van het reilen en zeilen van het bedrijf wist. Hij had het een soort van mee opgebouwd tot het bedrijf wat het nu is.

Door een eenzijdig ongeval krijgt Herman dusdanig last van zijn rug dat hij zijn eigen werk niet langer meer kan volhouden. Op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) stelt de arbeidsdeskundige van Puls vast dat het ‘eigen werk’ niet langer mogelijk is en ook niet door jobcarving aan te passen. Wel kan Herman zijn kennis en ervaring inzetten voor het bedrijf, maar wel met enkele knelpunten. Enerzijds kan Herman ook nog maar maximaal 6 uur per dag werken en anderzijds is de loonwaarde van de aangepaste functie beduidend lager. Om het aangepaste werk toch goed te laten uitvoeren worden (mede door voorziening via het UWV aangevraagd) er zodanige maatregelen genomen (een goede speciale stoel, waardoor Herman zijn werk grotendeels zittend kan doen achter de balie) dat Herman toch als magazijnbaliemedewerker kan fungeren tegen een parttime salaris was 60% van zijn oude loon bedraagt. Na de beoordeling WIA stelt het UWV dat Herman inderdaad 40% arbeidsongeschikt is en hij krijgt een gedeeltelijke WGA-uitkering.

Klachten nemen toe – wat nu?

Herman werkt 2 jaar na de beslissing UWV met veel plezier in zijn nieuwe rol en de hoop is dat Herman nog wel even door kan gaan op deze ingeslagen weg. Een onverwachte beweging gooit echter roet in het eten. Opeens kan Herman zich helemaal niet meer bewegen en moet zich volledig ziek melden. Ondanks enkele gerichte behandelingen lijkt de nieuwe situatie onomkeerbaar en de kansen op terugkeer in het arbeidsproces zijn zeer klein. Wat kunt u dan nog doen?

Het UWV stelt dat bij toegenomen arbeidsongeschiktheid van een medewerker met een WGA-uitkering direct gemeld kan worden door of de medewerker of (in overleg met de medewerker door) de werkgever.

Van belang is dan wel dat er geactualiseerde FML door de bedrijfsarts is opgesteld en ook de nieuwe medische informatie wordt opgesteld. Een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek, om de mogelijkheden te toetsen op werk binnen of buiten werkgever, is dan aan te bevelen. Met deze informatie kan het UWV dan direct aan de slag en wordt de arbeidsongeschiktheid van Herman opnieuw beoordeeld. Er hoeft dus niet een wachttijd van 104 weken te worden uitgezeten.

Nieuwe WGA-uitkering Herman

Na de melding en herbeoordeling wordt de arbeidsongeschiktheid van Herman door het UWV vastgesteld op 80/100. Omdat niet uitgesloten wordt dat er alsnog op termijn verbetering kan optreden, wordt een WGA 80/100-uitkering aan Herman toegekend. Maar hij was liever blijven werken….

 Meer informatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw medewerker zijn? Schakel dan een van de arbeidsdeskundigen van Puls in. Puls is actief door heel Nederland en is er voor zowel u als uw medewerker. Ga voor meer informatie naar onze website of meld direct uw medewerker aan voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.