Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken; dat is het doel van de ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb’, kortgezegd SLIM-regeling. Deze SLIM-regeling ondersteunt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om een Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming vorm te geven.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Met deze SLIM-subsidie wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een leerrijke werkomgeving te stimuleren: “In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden in hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan werkgevers in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is.” aldus het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Loopbaanontwikkeling en professionalisering als continu onderdeel

Puls onderschrijft het belang van een leven lang leren en ontwikkelen; we vinden dat ruimte voor loopbaanontwikkeling en professionalisering een continu onderdeel van het werk hoort te zijn, zodat medewerkers hun talenten kunnen benutten, versterken en ontwikkelen. Dit wordt namelijk steeds belangrijker om aan te kunnen sluiten bij de continue veranderende arbeidsmarkt en onze moderne samenleving.

De SLIM-regeling in vogelvlucht

De subsidieregeling wordt aangeboden aan: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkings- verbanden tussen ten minste twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor ondernemers een subsidie kunt aanvragen:

  1. Doorlichting van de onderneming
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  3. Een methode in de onderneming die medewerkers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  4. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Ondernemers uit het mkb kunnen vanaf 1 september t/m 30 september 2020 een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. Voor samenwerkingsverbanden binnen het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector geldt dat werkgevers tot 30 juni 2020 een aanvraag kunnen indienen. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget. Wanneer er meer aanvragen zijn dan budget vindt er loting plaats voor de behandelvolgorde.

Meer weten?

Op de website van de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches (NOLOC) leest u meer informatie over de SLIM-regeling en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Of bekijk de flyer van NOLOC.

Puls is aangesloten bij de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.