Spoor 2 en (de late gevolgen van) kanker

Uit het vorig jaar gehouden onderzoek van het NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) onder 3700 (ex-) kankerpatiënten bleek dat een groot percentage van de (ex-) patiënten een lage mate van begrip op het werk ervaart als het gaat om de ‘late gevolgen van (de behandeling van) kanker’. Collega’s en leidinggevenden weten vaak weinig of niets over de late gevolgen van kanker. En dit kan leiden tot onbegrip uit de (werk)omgeving. Veel (ex-) kankerpatiënten krijgen te maken met goedbedoelde maar pijnlijke opmerkingen als; ‘Maar je bent toch weer beter?’

Wat zijn late gevolgen van (de behandeling van) kanker? Sommige van de gevolgen van kanker zijn direct merkbaar en gaan na verloop van tijd weer over. Andere worden pas jaren later merkbaar en zijn langdurig van aard; dit zijn de ‘late gevolgen’. Wel 65 % van de mensen die kanker hebben gehad, heeft te maken met deze late gevolgen. Er zijn verschillende soorten late gevolgen. In eerste instantie denk je misschien aan de fysieke consequenties, zoals vermoeidheid. Maar kanker heeft vaak net zo goed psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen. De meest voorkomende ‘late gevolgen’ die invloed hebben op het werk zijn: vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratie- en . geheugenproblemen en zenuwpijn.

De consultants van Puls begeleiden binnen spoor 2 veel verschillende soorten mensen met diverse soorten beperkingen, waaronder mensen die te maken hebben (gehad) met kanker. Elke beperking en vooral ook elke persoon vraagt om een andere benaderingswijze. Samen wordt er op zoek gegaan naar werk dat passender is dan het werk wat iemand deed voordat hij of zij uitviel. Vaak is nog niet helemaal duidelijk of het eigen werk toch weer helemaal opgepakt kan gaan worden. En ook al is duidelijk dat het eigen werk niet haalbaar meer is, dan duurt het soms even voordat iemand met dit inzicht mee kan zoeken naar ander werk en hier enthousiast van wordt. Dat heeft met acceptatie te maken en is ook afhankelijk van of er in de directe omgeving steun wordt ervaren en rekening wordt gehouden met de beperking. Acceptatie en begrip vanuit de omgeving zijn de basisvoorwaarden voor iemand om zelf (weer) regie te nemen over zijn/haar loopbaan; open te staan voor nieuwe mogelijkheden en afscheid te nemen van onmogelijkheden. Begrip voor iemands situatie en kennis over iemands beperking is vaak een eerste stap om iemand goed te kunnen begeleiden in het acceptatieproces. Mensen die de diagnose kanker krijgen, gaan vaak door een moeilijke en bewogen periode van hun leven. De ziekte heeft grote gevolgen voor iemands kijk op het leven, behandelingen zijn zwaar en de impact op de omgeving is vaak groot. Werkgevers hebben soms moeite om hier op een goede manier mee om te gaan. En het moment dat een werknemer een succesvolle behandeling heeft gehad en daarmee soms weer gezond verklaard is, lijkt het ogenschijnlijk alsof alles weer normaal is, echter, er wordt vaak geen rekening gehouden met de ‘late gevolgen’ van (de behandeling) van kanker.

Een spoor 2 traject start dikwijls juist op het moment dat iemand behandelingen achter de rug heeft, en al dan niet genezen verklaard is.  Iemand is vaak weer aan het opbouwen in eigen werk maar het wil niet erg vlotten en het is gedurende lange tijd de vraag of het eigen werk wel weer passend zal worden. De late gevolgen en klachten die hierbij horen, de onzekerheid en vaak ook nog het verwerken van de ingrijpende tijd die achter hen ligt, maken dat een positieve kijk op de terugkeer in eigen werk en/of het met volle overgave zoeken naar ander werk dat passender is, nog vaak ver weg is.  Door de persoonlijke en doelgerichte aanpak van haar consultants, heeft Puls veel kunnen betekenen voor deze medewerkers.

Wilt u als werkgever meer lezen over werk en (late gevolgen van) kanker:

https://kankerenwerk.nl/werkgever-en-kanker/late-gevolgen-kanker-en-werk/

En voor werknemers:

 https://kankerenwerk.nl/werknemerwerkzoekend-en-kanker/invloed-van-late-gevolgen/

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.