De sollicitatieplicht; hoe zit het precies?

We hebben er allemaal wel eens van gehoord: de wettelijke sollicitatieplicht als u een WW-uitkering ontvangt. Per vier weken dienen vier sollicitaties gedaan te worden. Een gemiddelde van één sollicitatie per week, waarbij het principe geldt: ‘hoe meer, hoe beter’…

Maar geldt dat ook op het moment dat een medewerker ziek thuis zit en nog onder de verantwoording van de werkgever valt? Dit betekent dat hij of zij géén WW-uitkering ontvangt. Heeft deze medewerker dan ook een sollicitatieplicht?

In deze situatie is er in de wet géén bepaling opgenomen die duidelijk omschrijft in welke mate of frequentie sollicitatieactiviteiten verricht moeten worden. Maar dit betekent niet dat op geen enkele manier omschreven is wat er van een medewerker verwacht mag worden tijdens verzuim… Door middel van een (wettelijk verplicht) spoor 2-traject kan een werkgever een medewerker wel degelijk verplichten om actief aan de slag te gaan met het vergroten van zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. Bij andere bedrijven, welteverstaan. Zo bepaalde Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs dat een werkgever, in het kader van spoor 2, van een medewerker kan verwachten dat hij of zij vier keer per week, twee uur per dag naar kantoor komt om sollicitatieactiviteiten te verrichten.

Als de werkgever eigenrisicodrager is, legt de medewerker die een beschikking van het UWV ontvangt naar aanleiding van de gedane WIA-aanvraag, verantwoording af aan de werkgever, met betrekking tot de sollicitatieplicht. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in 2016 dat de werkgever in dit geval mag verwachten dat de medewerker zich inschrijft bij het UWV-werkbedrijf én dat de medewerker minimaal twee keer per week solliciteert. Ook mag de werkgever verwachten dat hij of zij iedere week een afschrift ontvangt van de verzonden sollicitatiebrieven, als bewijs van de gedane sollicitatie. Ook in dit geval strekt de verplichting die een werkgever mag opleggen veel verder dan de verplichting die het UWV met wettelijke grondslag op kan leggen gedurende het ontvangen van een WW-uitkering.

Kortom: een medewerker kan wel degelijk verplicht worden om te solliciteren en de sollicitatieactiviteiten kunnen intensiever zijn als hij of zij nog onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt; en dus geen WW-uitkering ontvangt.

Vreemd?

Maar is het niet een beetje vreemd dat iemand die in het verzuim is geraakt wegens ziekte zo’n intensief en verplicht sollicitatietraject in gaat?

Wat Puls betreft niet. Een medewerker die nog onder de verantwoordelijkheid van een werkgever valt, heeft vaak een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt dan iemand die werkeloos is: hij of zij draait soms nog uren bij zijn of haar werkgever en wordt nog betrokken bij het arbeidsproces. Door in dit stadium al actief te solliciteren, is de kans op het vinden van een nieuwe, passende functie vele malen groter.

Geldt dit dan voor iedereen?

Geldt deze zwaardere verplichting dan voor iedereen die door ziekte in het verzuim is geraakt, maar nog wel in dienst is bij de werkgever? Nee, dit geldt niet voor iedereen. Natuurlijk wordt er van tevoren éérst vastgesteld of iemand, ondanks de beperking, arbeidsgeschikt of ongeschikt is. Zo kan een bedrijfsarts of ander medisch professional beoordelen of er van de medewerker verwacht mag worden sollicitatieactiviteiten te verrichten en bepaalde werkzaamheden uit te voeren. In het geval de bedrijfsarts een medewerker hier niet toe in staat acht, zijn sollicitatieactiviteiten op dat moment ook veel minder zinvol. De sollicitatieverplichting geldt dan in veel mindere mate, of zelfs niet.

Ondersteuning van Puls bij sollicitatieplicht?

Kunnen u en uw medewerker wel wat ondersteuning gebruiken in het sollicitatieproces? Dan helpt Puls jullie graag op weg met onze sollicitatiehulp. Deze ondersteuning bieden wij aan binnen onze spoor 2-trajecten. Samen met uw medewerker gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van zijn of haar kwaliteiten. Ook ondersteunen onze consultants bij het opstellen van een goede motivatiebrief en CV.

Wilt u meer weten over de sollicitatieverplichting of wat wij voor u en uw medewerker kunnen betekenen in dit proces? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.