Sociaal medisch advies WMO

Vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Officieel de WMO 2015), zijn gemeenten verantwoordelijk van het ondersteunen van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Met het Sociaal medisch advies WMO kijkt Puls of er vanuit Participatie wet toch mogelijkheden zijn voor deze mensen om aan het werk te gaan. Tegenwoordig valt dit onderdeel onder de dienst ‘Advies voor het Sociaal Domein’.

Wilt u meer informatie over de WMO 2015 of over het advies voor het sociaal domein van Puls? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Onder het sociaal domein vallen alle inspanningen die gemeenten verrichten of moeten verrichten rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de WMO 2015. Gemeenten ondersteunen vanuit de WMO 2015 onder andere de mensen die in bijvoorbeeld een van deze groepen zit:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Tijdens het Advies gesprek gaat een arbeidsdeskundige van Puls kijken naar de beperkingen van een persoon en maakt vervolgens een vertaalslag naar de mogelijkheden die er nog wel zijn. Hier komt een rapportage uit voort waarin staat welke conclusies er zijn getrokken en welke adviezen de arbeidsdeskundige geeft. Ook de weg naar werk wordt hierin benoemd. Een goed advies kan veel kosten besparen, niet onbelangrijk voor gemeenten. Daarnaast werkt Puls met een All-in tarief, waardoor gemeenten en instanties niet vooronverwachte kosten komen te staan.

Aan de slag

Wilt u met uw gemeente een Sociaal medisch advies WMO en een advies voor het Sociaal Domein? Neem dan vrijblijvend meer contact op met ons. Wij werken veel samen met gemeenten en hebben veel ervaring met de wet- en regelgeving die van toepassing is. Puls is ISO 9001 gecertificeerd en alle arbeidsdeskundigen van Puls zijn opgenomen in het register van SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen).

Neem contact op!

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.