Second opinion en deskundigen oordeel; wat is het verschil en waar gaat u voor?

Soms kan een re-integratietraject met een medewerker niet soepel lopen of zelfs stil liggen, of dat u of de medewerker het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts waardoor u niet over kan tot re-integreren. Wat kunt u dan doen? Het is mogelijk om een second opinion of een deskundigenoordeel aan te vragen. Maar wat is eigenlijk het verschil? Wanneer past u het toe en voor welke van de twee kiest u?

Een deskundigenoordeel of een second opinion: de verschillen

Deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel (via het UWV) is bedoeld om de re-integratie weer op gang te helpen wanneer deze stagneert. Dit oordeel kan door zowel de werkgever als de medewerker aan worden gevraagd gedurende het verzuim tot twee jaar.

Second opinion

Als een medewerker het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, dan kan hij of zij een second opinion aanvragen. Een second opinion kan worden aangevraagd wanneer een medewerker twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. De medewerker kan dan om een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts. Via de eigen bedrijfsarts dient de medewerker hiervoor een verzoek in. Een second opinion arts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst of organisatie. Een second opinion kan alleen worden aangevraagd door de medewerker, niet door de werkgever of leidinggevende.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wanneer een medewerker een deskundigenoordeel aanvraagt bij het UWV, betaalt de medewerker € 100.-. Doet de werkgever dat, dan zijn de kosten € 400.- voor de werkgever. Voor de second opinion geldt, dat ondanks dat alleen de medewerker deze kan aanvragen, de werkgever wel de kosten hiervoor betaalt. De partij die de second opinion arts aandraagt, stuurt hiervoor een rekening. Dit kan verschillend zijn per organisatie.

Wat betekent het voor de re-integratie?

Het doel van een deskundigenoordeel is om samen met de medewerker het re-integratietraject weer op te pakken. Want hoe langer een medewerker niet kan werken, des te moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Een deskundigenoordeel van het UWV is niet bindend, maar een advies. Dit maakt dat een werkgever of een medewerker de andere partij niet kan verplichten om het advies op te volgen.

Vraagt een medewerker een second opinion aan, dan hoeft dat de re-integratie niet te onderbreken. De medewerker is wel verplicht om op basis van het advies van de eigen bedrijfsarts, afspraken te maken met de werkgever en deze ook na te komen. Overigens is de eigen bedrijfsarts niet verplicht om het advies van de second opinion arts over te nemen. De eigen bedrijfsarts vertelt en motiveert wel aan de medewerker of hij het advies in zijn geheel, gedeeltelijk of niet overneemt en waarom.

Hoe vraagt u het aan?

Dat u weet dat en wanneer het mogelijk is om een Deskundigen Oordeel of Second opinion aan te vragen is een eerste stap. Vervolgens komt de vraag: hoe doe je dat?

Deskundigen oordeel aanvragen als werkgever

Als werkgever kunt u het deskundigen oordeel aanvragen via de website van het UWV. Hierop staat een formulier dat u als werkgever in dient te vullen.

Deskundigen oordeel aanvragen als medewerker

Als een medewerker een deskundigen oordeel wil aanvragen, dan kan dat ook via de website van het UWV.

Second opinion aanvragen als medewerker

De medewerker kan een second opinion aanvragen door dit kenbaar te maken bij de bedrijfsarts waar hij of zij contact mee heeft. Het komt ook voor dat de arbodienst hier een protocol voor heeft. Dit kan nagevraagd worden bij de arbodienst.

In onderstaande tabel zetten wij alles voor u nog op een rijtje.

Deskundigenoordeel UWV Second opinion
Moment van aanvragen Bij stagneren van het re-integratieproces tijdens de eerste twee ziektejaren Bij twijfel over het verkregen advies voor arbeidsgeneeskundige vragen: vraagstukken over gezondheidsproblemen in relatie tot werk, vaak in een vroege fase van het verzuim.
Aanvrager Medewerker en werkgever kunnen aanvragen. Alleen de medewerker kan dit aanvragen via de eigen bedrijfsarts.
Uitvoerder Verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Bedrijfsarts.
Betalende partij Medewerker ( €100) of werkgever (€400). Werkgever betaalt de kosten die de uitvoerende partij maakt.

Meer informatie?

Wilt u weten wat Puls voor u kan betekenen wanneer het re-integratietraject niet soepel verloopt? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op. Dit kan telefonisch, per e-mail of per contactformulier. Wij helpen u graag om het re-integratietraject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.