Schaarste op de arbeidsmarkt! Hoe kan ik mijn menselijk kapitaal beschermen?

Op de huidige arbeidsmarkt  is het al lastig genoeg om (goed) personeel te vinden en is het dus nog belangrijker om uw menselijk kapitaal zo goed mogelijk te beschermen en te behouden voor uw organisatie. De inzet van een Duurzaam Inzetbaarheid Onderzoek kan hierbij helpen.

Duurzaam Inzetbaarheid Onderzoek (DIO)

In een wereld waarin ‘verandering’ de enige constante lijkt, verwachten we van medewerkers dat zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen op het werk en/of veranderingen in de privésituatie. Meestal lukt dat ook, maar soms zijn de veranderingen zo groot dat u zich als werkgever zorgen maakt over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker in het eigen werk. U ziet bijvoorbeeld ander gedrag van de medewerker of er ontstaan knelpunten in het kunnen uitvoeren van het eigen werk. Met name als dit structurele vormen aanneemt, is het belangrijk dat u tijdig aandacht besteedt aan deze signalen. Enerzijds om (frequent) uitval te voorkomen en anderzijds om uw medewerker tijdig bewust te maken van zijn of haar duurzame inzetbaarheid.

Aan wat voor signalen moet ik denken?

Er zijn tal van signalen, iedereen uit zich namelijk anders. Een aantal voorbeelden zijn:

  • De medewerker heeft moeite met het uitvoeren van bepaalde activiteiten in het eigen werk;
  • De medewerker vraagt meer dan gemiddeld hulp bij collega’s;
  • De medewerker heeft moeite met (de gewijzigde) werkwijze;
  • De medewerker heeft een significante lagere output dan eerder;
  • De medewerker doet steeds langer over het werk;
  • De medewerker maakt meer fouten dan normaal.

Eigenaarschap

Puls vindt ‘eigenaarschap’ van essentieel belang. Daarom maken we de medewerker zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk om zijn/haar duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Puls zoekt de oplossingsrichting voor de knelpunten zoveel mogelijk in de directe omgeving van de medewerker zelf. Dit voorkomt dat u als werkgever op kosten wordt gejaagd met interventies waar u geen invloed op heeft. Wanneer een specifieke interventie en/of aanpassing vanuit de werkgever nodig is, bespreken wij dit uiteraard met u.

Wat mag u verwachten van een Duurzaam Inzetbaarheid onderzoek (DIO)

Op basis van de gesprekken die de arbeidsdeskundige met uw medewerker en u heeft gehad, zal de arbeidsdeskundige zijn of haar bevindingen vertalen naar concrete knelpunten en oplossingsrichtingen om een eventuele disbalans zoveel mogelijk te herstellen en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker in uw organisatie te bevorderen.

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op via servicedesk@pulsinzetbaarheid.nl of via 088 – 0322460. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Op de website van Puls vindt u meer informatie over het Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.