Samengestelde problematiek in een 2e spoortraject, hoe gaan we ermee om?

Het is voor een medewerker al lastig genoeg dat hij of zij door beperkingen niet langer eigen werkzaamheden kan doen en na het eerste jaar ‘verplicht’ is om deel te nemen aan het 2e spoortraject. Want de Wet verbetering Poortwachter schrijft immers voor dat in het tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid ook re-integratieactiviteiten moeten worden uitgevoerd. Alles om de via de kortst mogelijke weg weer terug te keren in het arbeidsproces. Maar wat als er samengestelde problematiek is?

Soms komt het voor dat deze medewerker, naast de arbeidsongeschiktheid, ook nog met andere vraagstukken zit, die ook aandacht vragen. Deze vraagstukken vinden hun herkomst vaak niet in het werk maar juist in hun persoonlijke leven. Uit de praktijk blijkt dat deze vraagstukken energie en tijd van deze medewerker vergen. Daarbij komt dat er ook nog veel wordt verwacht van de medewerker door de diverse begeleiders, ondersteuners en behandelaren.

Verplichtingen van de medewerker bij het 2e spoor

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter is de medewerker verplicht mee te werken aan de eigen re-integratie. Zo moet de medewerker meewerken aan eigen herstel en mag dit niet zelf belemmeren of vertragen. Daarnaast moet de medewerker een proactieve, positieve houding laten zien en enige flexibiliteit tonen. Ook wordt aangegeven dat de medewerker zich moet houden aan de redelijke voorschriften van de werkgever of van deskundigen die hem begeleiden.

Verschillende belangen bij verschillende vraagstukken

In de laatste zin uit de vorige alinea zit het knelpunt. Want bij samengestelde problematiek kunnen er verschillende belangen zijn, want er zijn verschillende vraagstukken. Bij elk vraagstuk op zich is er weer een aparte deskundige begeleider betrokken en deze heeft ook een mening en vindt dat ook een redelijke mening.

Wat betreft de begeleiding van het 2e spoor traject zijn de bedrijfsarts, de casemanager (namens werkgever), de arbeidsdeskundige en de re-integratieconsultant de begeleiders. De rollen van deze begeleiders worden als bekend verondersteld. Het doel is, zeker voor de eerste drie, gericht op zowel terugkeer in eigen of aangepast werk binnen eigen organisatie én het kunnen terugkeren in het arbeidsproces buiten eigen organisatie (het doel bij het 2e spoor). In dat laatste geval speelt de re-integratieconsultant een belangrijke rol.

In de gesprekken die deze consultant heeft met de medewerker, komen de verschillende vraagstukken zeker aan de orde, met als conclusie dat er verschillend wordt gedacht over dat wat goed is voor de medewerker. De praktijk wijst uit dat de belangen niet allemaal tot hetzelfde doel kunnen leiden. Meestal heeft de medewerker daar het meest last van. Letterlijk zit de medewerker tussen de diverse opvattingen gevangen.

Wat te doen als door verschillende belangen het doel van 2e spoor niet haalbaar lijkt?

Veelal komt het er op neer dat diverse begeleiders vinden dat de medewerker niet belastbaar is voor het 2e spoor. Voor het 2e spoor kan alleen de bedrijfsarts aangeven of de medewerker wel of niet belastbaar is. Om precies vast te stellen wat er speelt, gaat de re-integratieconsultant graag in gesprek met de andere begeleiders. Met deze informatie zal de consultant met werkgever/casemanager in gesprek gaan. Om dit uiteindelijk bespreekbaar te (laten) maken bij de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts bepaalt de belastbaarheid van de medewerker ook voor het 2e spoor. Is er aanleiding om het 2e spoor (tijdelijk) niet voort te zetten, dan wordt het traject eerst On Hold gezet en na 2 maanden (bij geen aanleiding tot hervatting) stopgezet.  Komt de bedrijfsarts tot het oordeel dat er geen aanleiding is om het 2e spoortraject tijdelijk stop te zetten, dan wordt het 2e spoor voortgezet.

Uiteraard zorgen we dat de medewerker op een zorgvuldige manier verder wordt begeleid om hiermee aan te tonen dat er voldoende inspanningen zijn geleverd.

Spoor 2 traject inzetten

Is gebleken dat het spoor 2 traject voor uw medewerker nodig is? Neem dan contact op met Puls. Wij gaan snel aan de slag met uw medewerker om te kijken waar mogelijkheden, wensen en ambities gecombineerd kunnen worden. Ga voor meer informatie over het spoor 2 traject naar onze website of vraag gemakkelijk direct de dienstverlening aan.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.