De rol van een arbeidsdeskundige in een bezwaarprocedure

Voor veel werkgevers is het niets nieuws; u heeft een beschikking van het UWV ontvangen en u bent het daar niet mee eens. Dan is het mogelijk om bezwaar te maken. Maar heeft dat zin? Wat is het belang van bezwaar maken voor u? En hoe kan een arbeidsdeskundige van Puls u hierbij helpen?

Beschikking van het UWV

Er zijn verschillende situaties waarbij het UWV beslist over de uitkering van een medewerker bij arbeidsongeschiktheid. Zo beoordeelt het UWV of:

 • de werkgever en medewerker voldoende inspanningen hebben verricht om medewerker weer aan de slag te laten gaan met passend werk;
 • een medewerker recht heeft op een WIA-uitkering;
 • en of een medewerker recht heeft op een duurzame WIA-uitkering, oftewel IVA.

Deze beslissingen hebben financiële gevolgen voor zowel de werkgever als de medewerker. Voor beide partijen kan bezwaar maken tegen een uitkomst grote voordelen hebben.

Gronden voor bezwaar

Bij het indienen van bezwaar moet een werkgever argumenten geven waarom de uitkomst anders had moeten zijn. De argumenten, ook gronden genoemd, kunnen de volgende kenmerken hebben:

 • medisch;
 • procedureel;
 • arbeidsdeskundig;
 • combinatie van bovenstaande.

Samenwerking met Resolu

Specialisten op juridisch, medisch en of arbeidsdeskundig gebied hebben een grotere kans van slagen in een bezwaarprocedure. Resolu is, net als Puls, onderdeel van paraDIGMA groep en neemt voor veel werkgevers de bezwaarprocedures over. Resolu dient namens de werkgever een bezwaarschrift in en vraagt het UWV hierbij om de documenten waarop de beslissing is gebaseerd. Dit zijn onder andere rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV. Bij iedere procedure vragen zij de visie van de juiste specialist(en) op de beslissing, waarna een jurist de inhoudelijk gronden voor het bezwaar aanlevert bij het UWV.

Rol van de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige onderzoekt in de bezwaarprocedure of hij het eens is met de beslissing, of dat er gronden zijn voor een andere uitkomst. Hierbij richt hij zich vooral op de arbeidsdeskundige stukken van het UWV. Gronden kunnen zijn dat:

 • er meer functies mogelijk zijn voor medewerker;
 • er functies mogelijk zijn waarin medewerker meer zou kunnen verdienen;
 • de gevonden functies niet passend zijn;
 • er bij de te verwachten verbetering ook in de toekomst geen functies zijn te duiden.

In de meeste situaties geeft een bezwaararts eerst aan of deze gronden ziet voor een bezwaar. De bezwaar arbeidsdeskundige verwerkt dan de arbeidsdeskundige gevolgen van de medische argumenten voor het bezwaar.

Meer informatie?

Wilt u weten of bezwaar maken zin heeft voor uw organisatie? Neem dan contact op met Puls. Onze arbeidsdeskundigen helpen u verder. Maak ook kennis met Resolu, de expert in schadelastbeheersing, voor de juiste ondersteuning voor uw organisatie.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.