Re-integreren met Long COVID

De meeste mensen die Covid-19 krijgen, herstellen daar gelukkig goed van. Er is echter ook een groep die na drie maanden nog klachten ervaart, er wordt dan gesproken over Long COVID of Post-COVID (syndroom). Er komen dagelijks nieuwe inzichten bij over behandeling, herstel en re-integratie met adviezen voor werkgevers en arbo-professionals. De arbeidsdeskundige let in ieder geval op het volgende:

(H)erkenning

Veel medewerkers hebben aangepaste werkzaamheden gedaan tijdens de pandemie. Hierdoor was de belasting in het werk anders, soms zelfs lager, dan normaal het geval is. Het kan daardoor zijn dat klachten die wel aanwezig waren niet tot verzuim leidden en dat de medewerker zich pas ziekmeldde toen de werkzaamheden normaliseerden en de disbalans tussen wat de medewerker aan kan en wat het werk vraagt zichtbaar werd. De arbeidsdeskundige zal zo nodig vragen naar de werkzaamheden tijdens de pandemie.

Afstemming

De adviezen en richtlijnen voor zowel bedrijfsartsen als arbeidsdeskundigen geven aan dat een regelmatiger contact met de bedrijfsarts aan de orde kan zijn, ook kan het zijn dat de bedrijfsarts eerder in beeld komt. Input van behandelaren zoals revalidatieartsen of ergotherapeuten kan van belang zijn om de belastbaarheid goed in te schatten en om re-integratie goed aan te laten sluiten bij de hersteldoelen van de behandelaar. De arbeidsdeskundige verwerkt al deze informatie in een passend re-integratieadvies.

Opbouwen

De arbeidsdeskundige adviseert over de opbouw van uren en taken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn kleine stappen te nemen. Een te hoge belasting kan de belastbaarheid doen afnemen waardoor men met grote stappen in de opbouw verder van het doel verwijderd raakt. Ook is het opbouwschema soms op geleide van klachten en niet ‘tijdcontingent’. Hierbij wordt pas verder opgebouwd als er een balans is gedurende enkele weken in plaats van met een vast aantal uren opbouw per tijdvak.

Re-integreren in spoor 2 met Long COVID

Het inzetten van een spoor 2 traject kan nodig zijn voor behoud van werk, maar het kan ook voor overbelasting zorgen en daarmee het herstel en de re-integratie eerder belemmeren dan vooruit helpen. Of uw medewerker belastbaar is met een spoor 2 traject, dat kan de bedrijfsarts inschatten. Wanneer dit een optie is, kan de arbeidsdeskundige adviseren hoe het traject eruit ziet, rekening houdend met de belastbaarheid van uw medewerker.

Bovenstaande zijn algemene adviezen en niet alleen van toepassing bij Long COVID of passend in elke situatie. Voor een advies op maat voor uw medewerker kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen via AD@pulsinzetbaarheid.nl of via onze website.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.