Puls ziet grote kansen in de samenwerking met gemeenten

Arbeidsdeskundigen zijn er in verschillende soorten en maten en kom je overal tegen: bij grote ondernemingen, kleinere organisaties, bij verzekeraars maar ook als zzp’ers. Wat minder bekend is, is dat ook gemeentes een belangrijke samenwerkingspartner zijn voor de arbeidsdeskundigen van Puls.

Meer en meer gemeentes krijgen namelijk te maken met mensen met medische beperkingen; voor deze mensen is de zoektocht naar betaald werk lastiger. Gemeenten streven er naar om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te laten stromen en terug te laten keren in de arbeidsmarkt. Hoe zij dit kunnen realiseren, is voor veel gemeenten een lastige vraag; hoe kunnen zij mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt hierin ondersteunen? Zijn er überhaupt wel werkmogelijkheden voor mensen met specifieke medische beperkingen?

Gemeentes hebben er een extra taak bij

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt sinds 2015 onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden; ook mensen met een arbeidsbeperking. Voor de invoering van de Participatiewet was het UWV verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking in de Wajong. Nu zijn de gemeenten hiervoor verantwoordelijk gesteld. Ook vallen mensen met een arbeidsbeperking die voorheen via de Wet Sociale Werkvoorziening in een sociale werkvoorziening zouden gaan werken, nu onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Het werkveld van gemeenten op het gebied van het sociale domein is dus een stuk groter en complexer geworden. Daarom is een optimale samenwerking tussen gemeenten en arbeidsdeskundigen belangrijker dan ooit tevoren.

Wij bieden gemeenten de uitkomst!

Puls streeft naar een optimale samenwerking met gemeentes. Niet alleen voor de gemeentes zelf, maar ook in het belang van de mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt, hebben namelijk extra en duurzame begeleiding nodig. Onze arbeidsdeskundigen kunnen gemeenten van een concreet advies voorzien over de werkmogelijkheden voor arbeid van deze uitkeringsgerechtigde!

Puls-Arbeidsdeskundige Marrit Schippers voert veel arbeidsdeskundige onderzoeken uit in samenwerking met gemeentes: “Binnen deze onderzoeken spreek ik veel mensen met een bijstandsuitkering. Dit zijn mensen die al een langere tijd geen betaald werk hebben verricht of mensen die nooit hebben gewerkt. Voordat wij samen aan de slag gaan, laten we altijd eerst een arts beoordelen of deze meneer of mevrouw in staat is om te werken, ondanks de (medische) beperking(en). Als die mogelijkheden er zijn, dan ga ik aan de slag om een advies uit te brengen voor een passende werkrichting en werkomgeving. Ik hou dan rekening met de beperkingen, het opleidingsniveau, de affiniteiten en de opgedane werkervaring van de bijstandsgerechtigde. In mijn advies neem ik tevens een concreet stappenplan op, waarmee de bijstandsgerechtigde en medewerker van de gemeente aan de slag kunnen, bijvoorbeeld door te starten met vrijwilligerswerk of door een korte training te volgen.”

Het inzetten van arbeidsdeskundigen biedt gemeenten veel voordelen: het voorkomt dat niet zichtbare arbeidsbeperkingen niet goed in beeld worden gebracht, waardoor een eventuele mismatch in het werkveld wordt voorkomen. Hiermee voorkomen we dat mensen onnodig ‘op de bank blijven zitten’. Bovendien kan het de gemeente een hoop onnodige kosten schelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van onze arbeidsdeskundigen binnen het sociaal domein of wilt u weten wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marrit Schippers, via het contactformulier of via 088-0322460.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.