Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Hoe men zich voelt op het werk, heeft niet alleen invloed op het presteren en functioneren in het algemeen, maar ook op de gezondheid. Als de werkomstandigheden niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Denk aan het contact met collega’s en de psychische druk.

Factoren die PSA en daardoor mogelijk werkstress kunnen veroorzaken, zijn:

  • Agressiviteit en geweld
  • Discriminatie
  • Pestgedrag
  • Seksuele intimidatie
  • Te hoge werkdruk

Vervolgens kan dit leiden tot gezondheidsproblemen, verzuim, en uiteindelijk tot langdurige uitval met mogelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg. Als men te maken krijgt met PSA, is de stap terug naar werk extra lastig. Voor de werknemer een nare situatie, en voor de werkgever kost het veel geld.

Wat kunt u tegen PSA doen?

Alle werkgevers zijn verplicht om een beleid tegen PSA vast te stellen. Als u dat niet doet, dan kan de SZW-inspectie maatregelen nemen met hoge boetes tot gevolg. Het staat namelijk in de Arbowet dat een PSA-beleid verplicht is.

Een PSA-beleid wordt ontwikkeld op basis van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin staan mogelijke situaties beschreven waarin werknemers last kunnen krijgen van PSA. Vervolgens achterhaalt u waardoor deze situaties kunnen ontstaan, en stelt u een Plan van Aanpak op met maatregelen. Het is belangrijk om in de loop van de tijd te evalueren of deze helpen.

Maatregelen tegen PSA kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een te hoge werkdruk voorkomen
  • Gedragscodes en een klachtenprocedure
  • Onderzoeken naar werkdruk laten uitvoeren
  • Voorlichting geven aan uw werknemers over PSA
  • Een vertrouwenspersoon aanwijzen
Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.