Mijn medewerker heeft een WIA-status en heeft zich ziekgemeld. Kan ik gebruik maken van de no-riskpolis?

Heeft uw medewerker een WIA-status, maar heeft hij of zij zich ziekgemeld? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de no-riskpolis. Maar wat is deze polis en wanneer kunt u dit inzetten?

Wat is een no-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling voor medewerkers met een ziekte of een handicap. Het doel van deze no-riskpolis is om de drempel voor een werkgever te verlagen om een medewerker aan te nemen of juist te behouden. De regeling is daarbij gericht op zowel de eigen werkgever, als een nieuwe werkgever. Wanneer uw medewerker een WIA-uitkering ontvangt, dan valt hij of zij onder de no-riskpolis. Dit is ongeacht of u de medewerker hebt behouden na de WIA-beoordeling, of daarna nieuw hebt aangenomen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden no-riskpolis bij WIA-status

De no-riskpolis geldt tot vijf jaar na het krijgen van de WIA-status. Na deze periode vervalt de no-riskpolis en kan hier geen gebruik meer van worden gemaakt. Dit tenzij er sprake is van een zeer ernstige ziekte op het moment dat een medewerker wordt aangenomen of wanneer hij in dienst blijft na de WIA beoordeling. In bepaalde gevallen kan er dan een verlenging worden aangevraagd.

Een punt van aandacht bij de no-riskpolis is de groep medewerkers die minder dan 35% wordt afgekeurd en dus geen WIA-uitkering krijgt. Er wordt vaak van uitgegaan dat de no-riskpolis hier ook op van toepassing is. Dit is slechts gedeeltelijk waar. Wanneer de medewerker bij een nieuwe werkgever gaat werken is de no-riskpolis inderdaad gedurende vijf jaar van toepassing. Echter wanneer de medewerker bij de eigen werkgever blijft werken is dit niet het geval. Slechts wanneer het dienstverband na twee jaar ziekte wordt beëindigd, maar de medewerker binnen vijf jaar daarna weer in dienst wordt genomen is de no-riskpolis wel van toepassing.

Wanneer de no-riskpolis van toepassing is mag u als werkgever het loon dat u moet doorbetalen tijdens verzuim verminderen met de Ziektewetuitkering waar de medewerker nu recht op heeft.

Andere situaties waarin de no-riskpolis geldt

Naast een WIA-status zijn er ook andere situaties waarop de no-riskpolis van toepassing is:

  • De medewerker krijgt een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van UWV;
  • De medewerker kreeg ooit een Wajong-uitkering van UWV;
  • De medewerker heeft een WSW-indicatie van UWV, maar werkt niet bij een sociale werkvoorziening;
  • De medewerker is voor 1 januari 1962 geboren en had langer dan 52 weken een WW-uitkering. Hij of zij is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Het dienstverband is begonnen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
  • De medewerker is opgenomen in het doelgroepregister en is op of na 1 januari 2015 in dienst gegaan bij u als werkgever.

De no-riskpolis blijft in bepaalde situaties geldig zolang de medewerker werkzaam is. Dit geldt wanneer de medewerker:

  • een Wajong-uitkering heeft (gehad);
  • een WSW-indicatie heeft;
  • beschut werkt;
  • valt onder de banenafspraak.

Meer informatie over de no-riskpolis

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw medewerker zijn of wat de belastbaarheid is? Neem dan vrijblijvend contact op met Puls voor meer informatie.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.