Mijn medewerker heeft een WIA beschikking waarin staat dat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is, en nu?

Stel: u heeft een zieke medewerker die na 2 jaar de WIA-keuring krijgt van het UWV. De medewerker heeft beperkingen, dat is vastgesteld door de bedrijfsarts en bij het UWV door de verzekeringsarts. Dan is het de beurt aan de arbeidsdeskundige van het UWV om vast te stellen of er mogelijkheden zijn. Dit doet de arbeidsdeskundige aan de hand van het CBBS-systeem (een functiebeoordelingssysteem met 6000 verschillende functies). Hij of zij maakt een inschatting welke functies nog wél kunnen worden uitgevoerd en tegen welke loonwaarde. De vergelijking van de loonwaardes van de oude functie met die van de bij de inschatting gevonden functies levert een percentage op. Hier kan de medewerker nog meer dan 65% van zijn oude loon verdienen. In dit geval ontstaat er minder dan 35% (0 -35%) arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA (ook wel 35% minder genoemd).

Stappen WIA beschikking

Als werkgever, maar ook als medewerker is het dan zaak om te weten wat de volgende stappen zijn. (Let op: als de medewerker het niet eens is met de beslissing van het UWV is er bezwaar en ook beroep mogelijk tegen de beslissing. Dit is hier buiten beschouwing gelaten, voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met zusterorganisaties De Arbodienst of Resolu.

Wat kunt u doen?

Er zijn 3 mogelijkheden wanneer een medewerker voor 35% of minder arbeidsongeschikt wordt verklaart:

  • De medewerker kan zijn eigen (aangepaste) functie grotendeels weer uitvoeren;
  • De medewerker kan een andere functie binnen het bedrijf uitvoeren die past bij zijn/haar belastbaarheid;
  • De medewerker kan geen passend werk uitvoeren bij de eigen werkgever. Ontslag is onvermijdelijk en WW-uitkering volgt. Hierbij is er dan altijd nog de mogelijkheid om een spoor 2 traject te starten.

Optie 1

In het eerste geval kan het zijn dat de medewerker niet al zijn/haar uren meer kan invullen in de eigen functie die aangepast is aan de mogelijkheden. Dan is er mogelijk recht op WW-uitkering als de medewerker tenminste 5 uur verliest. Hij/zij moet dan wel solliciteren en een passende functie voor deze uren accepteren. Bij een medische urenbeperking is het zo dat de medewerker niet meer kan werken dan de uren die zijn aangegeven. Een WW aanvraag zal dan niet lukken.

Optie 2

In het tweede geval is er een andere functie bij de eigen werkgever in beeld die ongeveer dezelfde loonwaarde heeft als de oude functie. De functie wordt wel voor dezelfde uren aangeboden. Het kan zijn dat er toch sprake is van loonverlies (Minder dan 35%). In dat geval is er geen WW mogelijk, immers de medewerker is niet meer beschikbaar voor meer uren dan hij nu feitelijk werkt.

Optie 3

In het derde geval is er sprake van ontslag en het UWV zal dan een WW-uitkering toekennen. Vaak is deze 75 of 70% van het laatste loon. Er is een sollicitatieverplichting. Ook moet de medewerker rekening houden met de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld. Hij/zij kan niet zomaar weer dezelfde werkzaamheden doen als waar hij/zij ziek voor is geworden. Er zijn in enkele bedrijfstakken bovenwettelijke inkomensvoorzieningen afgesproken. Dit moet voorkomen dat de medewerker terugvalt naar bijstandsniveau.

Meer informatie over de WIA beschikking

Mocht er onduidelijkheid ontstaan over het inkomensgevolg, dan biedt Puls graag hulp. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.