Jobcarving, hoe ver moet je gaan?

Regelmatig krijgen de arbeidsdeskundigen van Puls de vraag van werkgevers hoe ver zij moeten gaan bij het aanbieden van passend werk aan een medewerker die door medische klachten het eigen werk niet meer kan uitvoeren. Daarbij valt de term jobcarving weleens. Maar wat is dat eigenlijk?

Wat is jobcarving precies?

Bij jobcarving wordt er een nieuwe functie gecreëerd door taken uit andere functies weg te halen. Er wordt een passend takenpakket gecreëerd om een verzuimende medewerker in dienst te kunnen houden.

Wordt van mij als werkgever verwacht dat ik jobcarving toepas?

De term ‘jobcarving’ is opgenomen in de Participatiewet. Jobcarving kan een mooie manier zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aan te kunnen bieden. Organisaties gaan daar doelbewust mee aan de slag om dit te kunnen realiseren.

De medewerker die in dienst is bij een werkgever en daar verzuimt, valt niet onder de Participatiewet maar onder de WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte). Om een zieke medewerker te herplaatsen, is het niet verplicht om jobcarving toe te passen

Bij het toetsen van het Re-Integratie Verslag (RIV) dat wordt meegestuurd met de WIA-aanvraag wil een enkele arbeidsdeskundige van UWV nog weleens eens aan een werkgever vragen waarom er geen jobcarving is toegepast.  Die arbeidsdeskundige mag daar best naar vragen maar een werkgever hoeft daar niet van in paniek te raken. De vraag heeft namelijk geen juridische basis. De werkgever hoéft géén jobcarving toe te passen. Het niet toepassen van jobcarving is géén reden om een loonsanctie op te leggen of een ontslagvergunning te weigeren.

Mág ik wel jobcarving toepassen?

Jobcarving toepassen mág natuurlijk wel! Stel: u heeft een medewerker die al lang bij u in dienst is en het eigen werk niet meer kan doen. De medewerker zit nog maar enkele jaren van zijn pensioengerechtigde leeftijd af en u hééft de mogelijkheid om een lichtere functie te creëren door wat taken bij collega’s weg te halen. Wanneer het werk voor de collega’s daardoor niet te zwaar wordt en u voorkomt dat de verzuimende medewerker in de WGA terecht komt, kan dat een hele goede keuze zijn. U vertoont goed werkgeverschap, maakt de betreffende medewerker gelukkig én voorkomt dat u wordt geconfronteerd met een verhoogde gedifferentieerde premie. Dan is het een win-win situatie!

Meer informatie

Wilt u meer weten over jobcarving of de arbeidsdeskundige onderzoeken van Puls? Ga voor meer informatie naar onze website en neem vrijblijvend contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.