Is een arbeidsdeskundige wel onafhankelijk?

De arbeidsdeskundige van Puls voert een arbeidsdeskundig onderzoek uit om na te gaan of: een zieke medewerker nog in staat is het eigen werk te doen (volledig of in aangepaste vorm); of er ander werk bij de werkgever is en; of er mogelijkheden bestaan voor ander werk op de arbeidsmarkt. De werkgever is vaak verantwoordelijk voor de kosten van het onderzoek, maar beide partijen hebben er baat bij. Hoe weet u dan of de arbeidsdeskundige onafhankelijk is?

Neutraal oordeel van de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige komt tot een onafhankelijk oordeel gebaseerd op de door de bedrijfsarts aangegeven beperkingen en de informatie van werkgever en medewerker over het eigen werk en andere functies.

Het advies van de arbeidsdeskundige kan grote gevolgen hebben voor de medewerker en de werkgever. Dat de arbeidsdeskundige onpartijdig is, is daarbij van groot belang. De arbeidsdeskundige is er tijdens zijn opleiding in geschoold neutraal te zijn. De arbeidsdeskundige beschrijft in de rapportage hoe hij tot zijn oordeel komt en onderbouwt de adviezen. Wanneer het komt tot een WIA-aanvraag wordt het re-integratiedossier getoetst door UWV om na te gaan of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan. Daarbij wordt ook de arbeidsdeskundige rapportage onder de loep genomen. Wanneer de arbeidsdeskundige onvoldoende duidelijk is en/of onvoldoende onderbouwing voor het advies geeft zal UWV daar niet mee akkoord gaan.

SRA -Stichting Register Arbeidsdeskundigen

Alle arbeidsdeskundigen van Puls zijn geregistreerd bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Geregistreerde arbeidsdeskundigen hebben zich te houden aan de gedragscode van het SRA. In die gedragscode wordt ervan uit gegaan dat de arbeidsdeskundige professioneel gedrag vertoont en worden een aantal waarden en normen beschreven waaraan een arbeidsdeskundige moet voldoen. Een arbeidsdeskundige is er op aan te spreken wanneer hij zich niet aan de gedragscode houdt.

Meer informatie over arbeidsdeskundig onderzoek

Wilt u meer weten over de arbeidsdeskundige onderzoeken van Puls of wilt u weten hoe een arbeidsdeskundig onderzoek verloopt? Ga dan snel naar onze website en lees meer over het arbeidsdeskundige onderzoek.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.