Wat doet pesten met de belastbaarheid van uw medewerker?

Bij pesten wordt vaak gedacht aan naar schoolgaande kinderen, maar wist u dat 1 op de 10 medewerkers slachtoffer is van pesten op het werk? Pesten valt volgens de Arbowet (hoofdstuk 1, artikel 1) onder “psychosociale arbeidsbelasting”. Het Burgerlijk Wetboek beschermt ook de medewerker tegen pestgedrag. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving.

Naar schatting kost pesten 4 miljoen extra verzuimdagen en €900 miljoen aan loondoorbetaling bij verzuim. De gevolgen van het pesten verschillen per medewerker, maar pesten kan ziekmakend zijn en kan leiden tot een langdurige verzuimmelding. Deze medewerkers zijn dan niet alleen vaker en langdurig ziek, maar raken ook ongemotiveerd en ervaren weinig werkplekzier, dit zorgt er voor dat zij minder goed presteren. Uw medewerker zal ook zich minder goed kunnen concentreren op het werk vanwege zijn of haar zorgen, hierdoor ontstaat ook een hoger risico op een bedrijfsongeval. Daarnaast loopt u ook het risico dat uw medewerker op zoek gaat naar een andere baan.  Tijd om hier verandering in te brengen!

Kenmerken

Kenmerken van pesten op het werk zijn herhaaldelijk:

  • Bespotten, bekritiseren of terecht wijzen
  • Non-verbale gebaren en gezichtsuitdrukkingen
  • Imiteren
  • Uitschelden
  • Buitensluiten of negeren
  • Het werk moeilijk maken (onzinnige werkzaamheden krijgen, onjuiste informatie krijgen om het werk goed te kunnen uitvoeren, of niet te worden geïnformeerd.)
  • Roddelen
  • Bedreiging
  • Fysiek worden aangevallen

Bij pesten gaat het om structureel gedrag, het gaat niet om een eenmalig incident of een flauw grapje. Als leidinggevende is het altijd goed om ook bij collega’s in het team discreet te informeren naar hun ervaringen en observaties.

Wat kun je nu doen als organisatie tegen pesten op de werkvloer?

Maak duidelijke afspraken en leg deze vast in een gedragscode en bijbehorend beleid tegen ongewenst gedrag. In de gedragscode staat wat acceptabel gedrag is en wat niet. Stel een vertrouwenspersoon aan, dit kan een interne of een externe vertrouwenspersoon zijn. Daarnaast is het van belang dat dit niet alleen beschreven staat, maar ook hoe dat wordt gewaarborgd in het bedrijf. Tenslotte dient te zijn vastgelegd welke maatregelen en consequenties pesten heeft.
Vervolgens moet het beleid en de gedragscode in de gehele organisatie worden uitgedragen.

Voor leidinggevenden is het zinvol om getraind te worden op het herkennen van pestgedrag op de werkvloer en te leren hoe zij hier mee om moeten gaan. Een aantal tips hierbij zijn:

 • Neem de gepeste medewerker serieus. Het is belangrijk dat de medewerker zich gesteund en gehoord voelt en het gevoel heeft dat hij er niet alleen voor staat. Zo worden gevolgen namelijk zoveel mogelijk beperkt.
 • Luister goed en vraag uzelf af wat u kunt doen en waarvoor hulp moet worden ingeschakeld.
 • Vraag de medewerker waar de behoefte ligt en wat voor volgens de medewerker een passende oplossing zou zijn?
 • Informeer ook bij de medewerker wat hij of zij al heeft gedaan om het probleem op te lossen?
 • Denk aan nazorg, één of meerdere gesprekken zijn niet voldoende. Beoordeel samen of het probleem voldoende is opgelost.

Hulp nodig?

De arbeidsdeskundigen van Puls zijn specialist als het gaat om duurzame inzetbaarheid van uw personeel. De arbeidsdeskundige van Puls heeft zowel met uw medewerker als met u gesprekken. De arbeidsdeskundige vertaalt haar of zijn bevindingen naar concrete handvaten en oplossingen om verzuim zo veel mogelijk te voorkomen en herstellen. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij denken graag met u mee om voor iedereen een fijne werkomgeving te creëren.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.