Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Is de werknemer bijna 2 jaar ziek en kan hij/zij door ziekte minder werken en verdient de werknemer hierdoor minder dan voorheen? Dan is het mogelijk om een WIA-uitkering aan te vragen bij het UWV.

De WIA bestaat uit twee regelingen, namelijk WGA en IVA. Waar de werknemer recht op heeft, hangt ervan af of hij/zij in de toekomst kan werken.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De werknemer heeft recht op deze uitkering als hij/zij twee jaar of langer ziek is en in de toekomst kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De werknemer krijgt deze uitkering als hij/zij niet of nauwelijks nog kan werken.

Benodigde documentatie voor de WIA-uitkering

Voor de WIA-aanvraag heeft de werknemer het re-integratieverslag nodig. Als werkgever is het dus van belang om de werknemer, uiterlijk in de 91e week dat hij/zij ziek is, kopieën van deze documenten te verstrekken. Het is van belang dat het dossier compleet is. Ontbreekt er namelijk iets of is het niet voldoende genoeg uitgewerkt? Dan moet de werkgever na twee jaar het loon langer doorbetalen.  

Onderdelen van het re-integratieverslag

De volgende documenten behoren tot het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen (bijstelling probleemanalyse);
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.

Gebruik de formulieren van het UWV voor het re-integratieverslag. Tevens stuurt de werknemer zelf het formulier ‘Medische informatie’ per post naar het UWV, deze informatie ontvangt hij/zij van de bedrijfsarts/arbodienst.

Wanneer wordt de WIA-aanvraag gedaan?

De werknemer vraagt de WIA-uitkering aan in de 93e week dat hij ziek is. In de 88e week krijgen zowel de werkgever als de werknemer een brief over de aanvraag.

Vervroegde WIA-aanvraag doen?

Is het al vroeg duidelijk dat de werknemer niet meer kan werken? Dan is het ook mogelijk om een vervroegde WIA-aanvraag te doen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.