Hoe voorkomt u (frequent) verzuim?

Herkent u de volgende situatie?: Een medewerker heeft steeds meer moeite om zijn of haar werkzaamheden vol te houden. U ziet dit en vreest dat hij of zij binnen 5 jaar wel volledig zal uitvallen, dit gebeurt vervolgens ook. Na een jaar arbeidsongeschiktheid moet medewerker op zoek naar ander werk omdat er geen passend werk meer is bij de eigen werkgever.

De arbeidsdeskundigen van Puls voeren dagelijks gesprekken met medewerkers die al enige tijd in het verzuim zitten. Puls voert óók gesprekken met medewerkers die (nog) niet in het verzuim zitten. Dit vanuit de gedachte om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Wat is een goed moment om in gesprek te gaan met een medewerker?

Een baan die precies hetzelfde blijft tot aan de pensioengerechte leeftijd van een medewerker bestaat zelden. Vaak lukt het een medewerker ‘mee te veranderen’ met de nieuwe eisen die aan het werk worden gesteld. Soms lukt dit niet. Ook doen zich veranderingen voor bij de medewerker zelf  waardoor er knelpunten ontstaan in de uitvoer van het eigen werk. Dit is een goed moment om met de medewerker in gesprek te gaan. Afwachten tot de medewerker aangeeft dat het niet meer lukt geeft vaak een gemiste kans, omdat de medewerker dan vaak al in het verzuim zit.  Voorbeelden van signalen kunnen zijn:

  • de medewerker heeft moeite met het uitvoeren van bepaalde activiteiten in het eigen werk;
  • de medewerker vraagt meer dan gemiddeld hulp bij collega’s;
  • de medewerker heeft moeite met (de gewijzigde) werkwijze;
  • de medewerker doet steeds langer over het werk;
  • de medewerker maakt meer fouten dan normaal;

Wat kan een arbeidsdeskundige van Puls hierin betekenen?

Om frequent uitval te voorkomen én om uw medewerker bewust te maken van zijn of haar duurzame inzetbaarheid, is het belangrijk dat er tijdig aandacht wordt besteed aan deze signalen.

De arbeidsdeskundige van Puls kan u hierbij ondersteunen!

De arbeidsdeskundige onderzoekt samen met de werkgever en de medewerker welke knelpunten er zijn om het eigen werk duurzaam te kunnen verrichten. Vervolgens bespreekt de arbeidsdeskundige een oplossingsrichting en formuleert concrete adviezen. Werkgever en medewerker ontvangen een verslag en gaan aan de slag met de adviezen van de arbeidsdeskundige. Na een aantal maanden zoekt de arbeidsdeskundige contact voor een evaluatiemoment.

Voorwaarden:

  • De deelname vanuit de medewerker is vrijwillig. Dit is anders dan bij een regulier arbeidsdeskundig onderzoek vanuit de Wet Verbetering Poortwachter;
  • Uitgangspunt is de duurzame inzetbaarheid bij de medewerker te verhogen/verbeteren.  Het doel is dus niet om het functioneren van de medewerker te beoordelen of het dienstverband te beëindigen.

Meer informatie

Wilt u (frequent) verzuim voorkomen én uw medewerker bewust maken van zijn of haar duurzame inzetbaarheid? Vraag dan meer informatie op over onze dienst het Duurzaam inzetbaarheid onderzoek.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.