De kracht van de heldere rapportages van Puls

Als arbeidsdeskundigen van Puls voeren we arbeidsdeskundige onderzoeken uit. Werkgevers geven ons hiervoor een opdracht als de medewerker zo’n 10 tot 12 maanden arbeidsongeschikt is. De arbeidsdeskundige stelt vast of het eigen werk passend is of passend gemaakt kan worden. Als het eigen werk niet meer passend is of niet passend gemaakt kan worden, dan adviseert de arbeidsdeskundige een andere werksoort bij de eigen of een andere werkgever.

Het advies wordt weergegeven in een arbeidsdeskundige rapportage. De rapportage bevat informatie over het re-integratieverloop tijdens het eerste verzuimjaar en het bevat tevens een advies m.b.t. de vraag hoe de re-integratie van de medewerker kan worden bevorderd.

Een onderbouwing van het advies is ook van belang voor een eventuele beoordeling door het UWV. Het is dus belangrijk dat het voor alle partijen duidelijk en helder is wat er in de rapportage staat. Hoe schrijf je een heldere rapportage?

Piramide schrijven

Bij Puls maken we gebruik van het zogenaamde Piramide principe of Piramide schrijven. U herkent de rapportage onder andere aan de volgende kenmerken:

  • De kernboodschap staat in het begin van de rapportage;
  • Er wordt geschreven vanuit de vraag van de lezer;
  • De tekst is makkelijk scanbaar.

De gedachte achter deze werkwijze is dat de huidige lezer weinig tijd heeft, teksten scant en selectief leest. We gaan in die zin dan ook uit van het gedrag van de lezer en we stemmen onze rapportage hier op af.

De rapportage bevat zeker de benodigde informatie die nodig is voor een onderzoek of toetsing door het UWV. De conclusies worden uitvoerig onderbouwd en toegelicht.

Meer informatie

Wilt u weten wat Puls voor uw organisatie kan betekenen of wilt u een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren? Neem dan een kijkje op onze website en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.