Help! Het werk van mijn medewerker is niet meer passend

Wanneer een medewerker in het verzuim terecht komt, wilt u natuurlijk dat hij of zij weer zo snel mogelijk aan het werk gaat en eigenlijk niet meer (langdurig) uitvalt. Er moet daarom onderzocht worden welke re-integratiemogelijkheden er zijn. Dit kan met een arbeidsdeskundig onderzoek. In de rapportage van dit onderzoek wordt advies gegeven over het passend werk. Dit doet de arbeidsdeskundige door antwoord te geven op een aantal onderzoeksvragen, waar constant een weging wordt gemaakt van de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in de functie. Ondanks dat het laten terugkeren van de medewerker naar het eigen werk de hoogste prioriteit heeft, is dit helaas niet meer altijd passend. Maar welke mogelijkheden zijn er dan?

Wat wordt bedoeld met passend werk?

Het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658a lid 4) omschrijft passend werk als volgt: “alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van de werknemer kan worden gevergd”.

Oftewel het moet gaan om werk dat in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen. Hierbij rekening houdende met opleiding, werkervaring, salaris en beperkingen van de desbetreffende werknemer. In dat geval spreken de arbeidsdeskundigen over passend werk.

Spoor 1

De arbeidsdeskundige onderzoekt of de medewerker kan terugkeren in het eigen werk, al dan niet met aanpassingen of voorzieningen. Wanneer dit niet het geval is, onderzoekt de arbeidsdeskundige of er ander werk is bij het bedrijf dat de medewerker kan verrichten.

De re-integratieactiviteiten gericht op het vinden van passend werk binnen de eigen organisatie worden spoor 1 genoemd.

Wanneer u als werkgever een verzuimende medewerker heeft, bent u verantwoordelijk voor de re-integratie en heeft u een actieve rol bij het zoeken naar passend werk binnen uw bedrijf. Dit betekent onder andere dat u de medewerker passend werk aanbiedt.
Hoe groter het bedrijf, hoe meer vacatures er zullen zijn op diverse functies. En hoe groter de kans dat er passend werk beschikbaar is. Maar aan de andere kant geeft een kleine organisatie vaker de mogelijkheid om een functie te creëren die wel passend is en dichter bij de wensen ligt van de medewerker.

Bij het zoeken naar passend werk kan ook gekeken worden naar organisaties die verbonden zijn met de eigen onderneming. Zo vergroot u de kans op passend werk weer. Een arbeidsdeskundige helpt u bij het vaststellen van passende werkzaamheden voor uw uitgevallen medewerker binnen uw organisatie.

Spoor 2

Het kan ook zijn dat een medewerker niet meer bij de eigen organisatie terecht kan. De re-integratieactiviteiten zijn dan gericht op het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Dit wordt ook wel spoor 2 genoemd. Het doel hiervan is om de hervattingskansen van de medewerker zo veel mogelijk te vergroten.

Een tweede spoortraject moet uiterlijk worden gestart binnen 6 weken na de 52e  verzuimweek, oftewel 6 weken na de eerstejaarsevaluatie. Re-integratieactiviteiten in spoor 2 kunnen alleen achterwege worden gelaten als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting, binnen de eigen organisatie in passend werk.

Het passende werk kan het eigen werk zijn, aangepast of ander passend werk zijn, zolang het goed past bij de belastbaarheid van de medewerker.

Ga voor de beste match

Samen met de medewerker kijken we wat hij of zij wél kan en wil. Wilt u meer weten over wat Puls  voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dan de websites en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.