Vier vragen en antwoorden over Eigenrisicodragerschap

Een Eigenrisicodrager (ERD) arbeidsdeskundig onderzoek komt aan bod wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat en een contract voor een bepaalde tijd heeft bij een werkgever die Eigenrisicodrager is. Als Eigenrisicodrager draagt de werkgever zelf de lasten wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat, in plaats van premies aan UWV te betalen. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder de re-integratiebegeleiding en uitkering van de medewerker. De re-integratieverplichtingen van een Eigenrisicodrager zijn vergelijkbaar met die van een werkgever waar de medewerker nog in dienst is. Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt toegevoegde waarde door een deskundige beoordeling van arbeidsongeschiktheid, het vroegtijdig richting geven aan het verdere verloop van het re-integratieproces en het verstrekken van advies en begeleiding bij re-integratie en preventieve maatregelen.

Wat betekent het om Eigenrisicodrager te zijn?

Als Eigenrisicodrager draagt u de lasten wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat zelf. U betaalt minder premies aan UWV en bent als organisatie zelf verantwoordelijk voor de re-integratie begeleiding en de uitkering.

Wanneer is er sprake van een ERD arbeidsdeskundig onderzoek?

Er is sprake van een ERD arbeidsdeskundig onderzoek als de medewerker ziek uit dienst gaat, een contract voor bepaalde tijd bij de werkgever heeft en de werkgever Eigenrisicodrager is.

Wat zijn de re-integratieverplichtingen van een Eigenrisicodrager?

De (ex-)werkgever heeft dezelfde re-integratieverplichting als wanneer de medewerker nog wel in dienst zou zijn.
Kenmerkend voor werkgevers die Eigenrisicodrager zijn, is dat zij na de twee jaar loondoorbetaling, verantwoordelijk blijven voor de re-integratie en de betaling van de WGA uitkering.

Wat wordt er van een Eigenrisicodrager verwacht in re-integratie?

  • Als er mogelijkheden zijn tot re-integratie dan moet de (ex-)werkgever de (ex-)medewerker de mogelijkheid bieden om te re-integreren binnen de organisatie.
  • Als er re-integratiemogelijkheden zijn bij de (ex-)werkgever dan moeten deze gelijk opgepakt worden, hiervoor hoeven de uitkomsten van een Arbeidsdeskundig onderzoek niet afgewacht te worden.
  • Van de (ex-)medewerker wordt verwacht dat deze (eventueel met behulp van een spoor 2 coach) ook solliciteert op ander betaald werk.

5 voordelen voor het aansluiten van een Arbeidsdeskundige

  1. Deskundige beoordeling van arbeidsongeschiktheid: Een Arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Ze heeft kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de Ziektewet en kannauwkeurig vaststellen in hoeverre een medewerker in staat is om passend werk uit te voeren. Dit helpt de (ex-)werkgever bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot de re-integratie van zieke (ex) medewerkers.
  2. Preventieve inzet loont meer: een arbeidsdeskundig onderzoek bij (ex-)werkgevers die Eigenrisicodrager zijn, zijn vooral zinvol als de (ex-)medewerker nog geen jaar ziek is. Vaak is al snel duidelijk dat de (ex-)medewerker niet meer terug zal keren bij de (ex-)werkgever, ondanks de re-integratie verplichtingen. Bij het uitvoeren van een Arbeidsdeskundig onderzoek in een vroeg stadium kan snel richting gegeven worden aan het verdere verloop, door bijvoorbeeld vroegtijdige inzet van een spoor 2 traject. Hiermee kan de (ex-)medewerker mogelijk sneller een andere betaalde baan vinden en vindt er minder instroom in de WGA plaats.
  3. Begeleiding bij re-integratie: Een Arbeidsdeskundige kan een cruciale rol spelen bij het opstellen en uitvoeren van re-integratieplannen. Ze heeft expertise in het identificeren van passende taken en werkzaamheden voor zieke medewerkers, rekening houdend met hun capaciteiten en beperkingen. Door te zorgen voor een gestructureerde en effectieve re-integratieaanpak kunnen Arbeidsdeskundigen helpen de duur van ziekteverzuim te verkorten en de kans op succesvolle werkhervatting te vergroten.
  4. Advies over preventieve maatregelen: Naast re-integratie kan de Arbeidsdeskundige waardevol advies verstrekken over preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen. Ze kan werkplekken en werkprocessen evalueren, risico’s identificeren en aanbevelingen doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Met proactieve maatregelen, kan de werkgever de kans op verzuim verminderen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen.
  5. Expertise in wet- en regelgeving: Een Arbeidsdeskundige is goed op de hoogte van de complexe wet- en regelgeving omtrent de Ziektewet en andere relevante arbeidsgerelateerde wetten. Ze kan de werkgever adviseren over de juridische aspecten van Eigenrisicodragerschap, zoals het naleven van de verplichtingen en het voorkomen van sancties. Dit helpt de onderneming om compliant te blijven en juridische risico’s te minimaliseren.

Meer informatie over Eigenrisicodragerschap

Puls werkt nauw samen met zusterorganisatie Resolu, expert op het gebied van schadelastbeheersing. Wilt u weten of Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aantrekkelijk is voor uw organisatie? Neem dan contact op met Resolu.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.