Eigen Risico dragen WGA

Als u eigenrisicodrager voor WGA bent, dan betaalt u de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemers en de kosten van de re-integratie. U draagt dus het risico voor de arbeidsongeschiktheid.

U bent verantwoordelijk voor de werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. Dit betekent ook dat u minder kosten heeft aan arbeidsongeschiktheidspremies. Maar er ontstaan ook meer verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Wat is eigenrisicodragerschap WGA?

Na het tweede ziektejaar krijgen uw werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hier zijn zij verplicht voor verzekerd (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen; WIA)UWV regelt de WIA, maar u betaalt de kosten hiervan. Hiervoor betaalt u WIA-premie. Er is altijd een basispremie. De verdere kosten zijn gebaseerd op de gedifferentieerde premie; deze is afhankelijk van het risico.

U kunt alleen eigen risico dragen voor werknemers die onder de WGA vallen; dit geldt sinds 1 januari 2017 voor zowel het vaste personeel als flexwerkers met een WGA-uitkering. Voor werknemers die onder de IVA vallen kan dit niet. Als u vanaf deze datum eigenrisicodrager WGA wordt, betaalt UWV verder de uitkeringen en de re-integratie van uw (ex-)werknemers die al over een WGA-uitkering beschikken.

Wanneer eigen risico dragen WGA?

Het kan voordelig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden als het risico dat uw werknemer een WIA-uitkering krijgt laag is. U betaalt dan namelijk alleen de basispremie.

Vanaf het moment dat u eigenrisicodrager WGA wordt, betaalt u de eerste 10 jaar de WGA-uitkering van uw werknemers zelf, mochten zij daar recht op krijgen. Na deze periode betaalt UWV de uitkering en de re-integratie. Een IVA-uitkering betaalt UWV altijd, hier bent u niet verantwoordelijk voor.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Als u voor het eigenrisicodragerschap WGA kiest, dient u met de volgende zaken rekening te houden:

  • U betaalt de WGA uitkering van uw (ex-)werknemers.
  • Ook de re-integratie en begeleiding bij re-integratie.
  • Ervoor waken dat uw werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U ben bevoegd om maatregelen te nemen als hij zich niet aan de verplichtingen houdt. Een voorbeeld van een verplichting is een oproep voor een spreekuur van de de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.

U blijft verantwoordelijk voor uw werknemers die een WGA-uitkering hebben en niet meer bij u in dienst zijn. Ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap, blijft u verantwoordelijk voor de lopende trajecten en uitkeringen. Dit geldt ook voor werknemers die al ziek waren toen u nog eigenrisicodrager was, en een WGA-uitkering krijgen nadat dit is gestopt.

U mag van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij zich volledig inzet om passend werk te vinden. Andersom mag hij van u verwachten dat u hetzelfde doet om hem weer aan het werk te krijgen. Mocht u hier samen niet uitkomen, dan kunt u altijd UWV om advies vragen.

Voorwaarden eigenrisicodragerschap WGA

Als u het eigenrisicodragerschap voor WGA wilt aanvragen, dient u een garantieverklaring van een verzekeraar of bank te hebben. Hierin staat dat u in staat ben om uw verplichtingen na te komen, en dat de verzekeraar of bank u daar de garantie voor geeft. Voor het opstellen van de verklaring moet u gebruik maken van het Model Garantieverklaring van de Belastingdienst.

Grote en kleine organisaties kunnen eigenrisicodrager worden. Dit geldt echter niet voor een vestiging of filiaal. Een onderneming kan alleen in zijn geheel dit op zich nemen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.