Een loonsanctie en wat nu?

Uw zieke medewerker gaat na twee jaar loondoorbetalingsverplichting naar het UWV. Dan komt er een onverwachte conclusie, een loonsanctie! Volgens het UWV is er onvoldoende gedaan voor de re-integratie. Met deze loonsanctie moet u als werkgever het loon nogmaals een jaar doorbetalen. Dit is een lastige situatie die een hoop spanning met zich meebrengt. Het is belangrijk om dan rustig en objectief te blijven. Een loonsanctie roept namelijk ook op tot actie.

Vragen bij een loonsanctie

Bij het krijgen van een loonsanctie is het voor u als werkgever van belang om een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat is de reden van de loonsanctie?
  • Is de loonsanctie wel terecht afgegeven?
  • Is de loonsanctie te repareren? Dit wanneer de loonsanctie terecht is.

Wat is de reden van de loonsanctie?

De eerste vraag is meteen de belangrijkste. Wat is de reden van de loonsanctie? Het UWV geeft in de beoordeling aan wat de reden is. Bijvoorbeeld dat er onvoldoende is gekeken naar re-integratiemogelijkheden in spoor 1, of dat een spoor 2 traject niet of te laat is ingezet. Het helder hebben van de reden is van belang om verder te komen in het oplossen van de situatie.

Is de loonsanctie terecht?

Dit leidt dan ook meteen tot de volgende vraag; Is de loonsanctie wel terecht afgegeven? Voor een antwoord op deze vraag is het goed om te kijken naar alle informatie in het re-integratiedossier. Is het dossier compleet? Zijn er fouten gemaakt tijdens de re-integratie? Het is in deze stap verstandig om professionals te betrekken. Dit is bijvoorbeeld de bedrijfsarts die vanuit medisch oogpunt naar de beoordeling van het UWV kan kijken. Betrek ook een arbeidsdeskundige bij de loonsanctie. De arbeidsdeskundige kan de beoordeling van het UWV toetsen aan de gedane re-integratie inspanningen en de wet- en regelgeving. Wanneer de loonsanctie mogelijk onterecht is, dan kunt u bezwaar aantekenen bij het UWV. Doe dit wel binnen 6 weken na het ontvangen van de beoordeling. Het is hierbij aan te raden om een jurist in te schakelen. Deze kan helpen om een goed bezwaar op te stellen met een grotere kans van slagen.

Is de loonsanctie te repareren?

Is de loonsanctie terecht? Dan leidt dat tot de vraag; Is de loonsanctie te repareren? Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Bijvoorbeeld als de re-integratiemogelijkheden in spoor 1 onvoldoende zijn onderzocht. Of om alsnog een spoor 2 traject in te zetten als dit niet is gedaan. Het doel moet zijn om zo snel mogelijk de reden van de sanctie op te lossen. Vraag vervolgens ook meteen bekorting aan bij het UWV. Door dit tijdig te doen kan een loonsanctie van een jaar worden bekort tot een half jaar. Dit is een grote schadelastbeperking.

Voorkom een loonsanctie

Het belangrijkste blijft echter nog steeds het voorkomen van een loonsanctie. Een goede verzuimbegeleiding is daarbij van belang. Zusterorganisatie De Arbodienst adviseert en begeleidt u en uw medewerker tijdens de gehele re-integratie. De arbeidsdeskundige van Inverzo helpt u om het best mogelijke re-integratieresultaat te behalen. Door het opvolgen van professioneel advies kan een loonsanctie worden voorkomen. Bedenk wel dat u als werkgever eindverantwoordelijke bent voor de re-integratie. Blijf dus kritisch naar de adviezen die u krijgt. Bij onduidelijkheid kunt u een  deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.