Deskundigenoordeel

Zowel de werkgever als de (zieke) werknemer zijn verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Indien deze twee partijen een meningsverschil krijgen over de aanpak, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Redenen voor een deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel wordt bekeken door een onafhankelijke verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige, zij doen hier vervolgens uitspraak over.

Een deskundigenoordeel kan betrekking hebben op:

  • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
  • de re-integratie inspanningen van zowel werkgever als werknemer;
  • de passendheid van de functie.

Deze deskundigen kunnen alleen uitspraken doen over het medische aspect van de situatie, zij mogen dus geen juridisch oordeel hebben.

De onafhankelijke UWV-arts kan in zijn oordeel antwoord geven op een of meer van onderstaande vragen:

  1. Kan de werknemer op een bepaald moment zijn eigen werk weer volledig hervatten?
  2. Heeft de werknemer genoeg gedaan aan re-integratie?
  3. Is het werk dat de werknemer moet doen, passend?
  4. Heeft de werkgever genoeg gedaan aan re-integratie?
  5. Kan het ziekteverzuim van de werknemer binnen 26 weken verminderen door aanpassing van zijn werk of herplaatsing in een andere functie?

Er zijn ook een aantal situaties waarin UWV geen deskundigenoordeel geeft, raadpleeg hiervoor de website van het UWV.

Aanvragen deskundigenoordeel

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een deskundigenoordeel aanvragen via UWV. Indien een werkgever een DO aan wilt vragen is het tarief € 400,-, voor een werknemer is dit € 100,-. Indien de werkgever een DO nodig heeft voor een ontslagaanvraag wegens onvoldoende re-integratie inspanningen of veelvuldig ziekteverzuim zijn er geen kosten aan verbonden.

UWV geeft aan dat het twee tot vier weken duurt voordat u het deskundigenoordeel van UWV zult ontvangen. Na afloop ontvangen werkgever, werknemer en bedrijfsarts het deskundigenoordel.

Het aanvragen van het deskundigenoordeel doe je middels het aanvraagformulier voor werkgever of het aanvraagformulier voor werknemer.

Second opinion

De werknemer kan sinds 1 juli 2017 gebruikmaken van een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts als de werknemer het niet eens is met de bevindingen van de primaire bedrijfsarts. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, zal een nieuw advies uitbrengen. Van hieruit kunnen de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer dan verder het beleid bepalen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.