Beoordelen dossiers is mensenwerk

Enkele jaren geleden had consulent Maarten een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Zij deed onder meer de beoordelingen van re-integratie dossiers op voldoende inspanningen. Zij was als het ware een van de ‘Poortwachters’ van de WIA. Het was heel interessant om eens de andere kant te horen.

Niet alleen maar loonsancties

Zij verzekerde mij allereerst dat het UWV er niet is om alleen loonsancties op te leggen. Zij vond het óók vaak vervelend om loonsancties op te moeten leggen. De wet- en regelgeving met de praktijk combineren kan soms lastig zijn. En dat dossiers lang niet altijd één op één aan de richtlijnen te toetsen zijn. Kortom; dat het beoordelen van re-integratie dossiers ook mensenwerk is.

We hebben veel gepraat over welke problemen zij als UWV nou het vaakst tegen komen als zij dossiers onder ogen krijgen.

Mogelijkheden Spoor 1

Zij noemde allereerst dat het haar opviel dat mogelijkheden binnen Eerste Spoor vaak onvoldoende onderzocht worden. Het Eerste Spoor is het aanbieden van alternatief (passend) duurzaam werk binnen de eigen organisatie, het Tweede Spoor is het begeleiden van de medewerker naar passend duurzaam werk búiten de organisatie.

De arbeidsdeskundige gaf aan dat zij erg vaak ziet dat er snel gegrepen wordt naar het Tweede Spoor, zonder dat er genoeg onderzocht is of er daadwerkelijk mogelijkheden zijn binnen de eigen organisatie.

Inzetten van Interventies

Het tweede dat de zij aangaf, was dat het haar opviel dat er vaak behoorlijk lang gewacht wordt met het inzetten van interventies. Natuurlijk, interventies moet je niet te pas en te onpas inzetten. Maar als een medewerker al een jaar arbeidsongeschikt is, en het blijft maar onduidelijk wat de toekomst gaat bieden, dan is het toch wel noodzakelijk dat er eens gekeken gaat worden of er niet een alternatieve weg bewandeld kan gaan worden. Bijvoorbeeld in de vorm van alternatief, passend werk.

Dit neemt niet weg dat als er in de hier bovenstaande situatie een hele goede reden is om géén alternatieve weg te bewandelen, dit ook niet hoeft te gebeuren.

Geen mogelijkheden in de dossiers

Als iemand bijvoorbeeld een dusdanige ziekte heeft waarbij er duidelijk door een medicus gezegd wordt dat er geen interventie mogelijk is vanwege de medische toestand (bijvoorbeeld: iemand is intern opgenomen, iemand heeft een dusdanige intensieve behandeling dat daar alle tijd in moet gaan zitten), dan is er niemand, óók het UWV niet, die aangeeft dat een werkgever te weinig doet.

Beargumenteren

En dat brengt mij bij het laatste belangrijke punt wat deze arbeidsdeskundige aangaf: Vaak komt zij dossiers tegen die qua proces nogal afwijken van de ‘standaard tijdslijn’ zoals beschreven in de Wet verbetering Poortwachter. Daar hoeft helemaal niets mis mee te zijn. Zolang u maar aangeeft waaróm u afwijkt! Beargumenteren, beargumenteren, beargumenteren. Dat is de sleutel tot een goed verzuimdossier en de verkleining van de kans op een loonsanctie. ‘Schrijf alles op!’ was het advies van de arbeidsdeskundige. Afspraken tussen u en uw werknemer, opbouwschema’s, afspraken tussen u en de bedrijfsarts, schrijf het op!

Tenslotte

Het is nu alweer enkele jaren geleden dat ik deze arbeidsdeskundige heb gesproken, vanuit mijn rol als verzuimcasemanager. Inmiddels voer ik als Loopbaan- en re-integratie Consulent bij Puls Spoor 2 trajecten uit. Maar dit betekent niet dat haar verhaal niet meer actueel is. Integendeel! Het UWV let nog altijd op bovenstaande zaken. Doe er uw voordeel mee!

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.